Kommunen uppmanar till att spara vatten

Kommunen uppmanar till sparsamhet med vattnet.

För föreningens del innebär det att vi kommer att vattna planteringarna kring flaggstången, men inte de gemensamma gräsmattorna. Bevattningen kommer att ske kvällstid och bara så pass mycket att växterna inte torkar ut.

Planteringen kostade föreningen en hel del pengar och torkar växterna där så dör de. Gräset däremot, kommer att återhämta sig själv när det kommer regn.

Läs gärna kommunens skrift om hur man vattnar smart.

http://www.kavlinge.se/kommunochpolitik/pressochinformationsmaterial/nyhetsarkiv/nyheter2018/anvandvattnetsmartsagordu.5.497ab0df16391d7e3b33265.html