Eldningsförbud

Totalförbud mot att elda och grilla
Kävlinge 2018-07-25

Brf Bogesholms styrelse har idag fattat beslut om att införa totalförbud mot att elda och grilla, från och med 2018-07-26, inom Brf Bogesholms fastigheter Bågen 1 & 2 på grund av den extrema torka som råder just nu.

Detta betyder att det INTE är tillåtet att:
• elda eller grilla utomhus (grillkol, ved, gasol, t-sprit eller andra fasta, flytande eller gasformiga bränslen)
• använda stormkök
• Använda pyroteknisk utrustning (exempelvis fyrverkerier)

Eldningsförbudet gäller tills vidare inom hela området Brf Bogesholm, Bågen 1 & 2.

Samtliga boenden kommer att informeras via lapp i brevlådan.

Idag införde kommunen ett totalt eldningsförbud:

http://www.kavlinge.se/kommunochpolitik/pressochinformationsmaterial/nyhetsarkivkris/totaltgrillocheldningsforbudikavlingekommun.5.18ad95e1646861522e6a6.html