De nya grindarna

De nya grindarna är fortfarande inte i drift, vilket säkert inte har kunnat undgås av någon.

Det visade sig att man byggt efter ett utkast på ritningarna och inte enligt den slutliga beställningen (vilket innebär att ansvaret är entreprenörens). Resultatet är att motorn till den vänstra grinden inte får plats med den ursprungliga staketbiten, som nu är bortmonterad.
Mest troligt kommer man att tillverka en ny bit staket med urtag för motorn.