Släp

Nu är det sista helgen släpet är framme!

Det innebär också att utomhusvattnet stängs av i början på veckan.

Från och med sista helgen i mars till och med sista helgen i november finns släpvagnen tillgänglig sista helgen varje månad (den helg där både lördag och söndag tillhör samma månad) för att slänga komposterbart trädgårdsavfall. Släpvagnen ställs ut på vändzonen.