Allhelgonahelgen

Nu stundar höstlov och med det allhelgona o halloween.

Barnen tycker det är roligt med Halloween och ”trick or treat”.

Men det finns människor som inte vill ha påringningar på sin dörr.

Så med gemensam respekt kan alla bli nöjda.

Har man halloween-pynt vid sin ingång, är det fritt fram. Har man inte det, så går man inte dit. Prata om detta med varandra hemma, så kan vi med gemensamma krafter skapa förutsättning för båda sakerna.

Släp

Nu är det sista helgen släpet är framme!

Det innebär också att utomhusvattnet stängs av i början på veckan.

Från och med sista helgen i mars till och med sista helgen i november finns släpvagnen tillgänglig sista helgen varje månad (den helg där både lördag och söndag tillhör samma månad) för att slänga komposterbart trädgårdsavfall. Släpvagnen ställs ut på vändzonen.

De nya grindarna

De nya grindarna är fortfarande inte i drift, vilket säkert inte har kunnat undgås av någon.

Det visade sig att man byggt efter ett utkast på ritningarna och inte enligt den slutliga beställningen (vilket innebär att ansvaret är entreprenörens). Resultatet är att motorn till den vänstra grinden inte får plats med den ursprungliga staketbiten, som nu är bortmonterad.
Mest troligt kommer man att tillverka en ny bit staket med urtag för motorn.

Eldningsförbud hävt

Idag har länsstyrelsen hävt förbudet mot att grilla på egen tomt. Styrelsen har i eftermiddag beslutat att häva eldningsförbudet för Brf Bogesholm.
Den som vill grilla kan nu göra det!

Eldningsförbud

Totalförbud mot att elda och grilla
Kävlinge 2018-07-25

Brf Bogesholms styrelse har idag fattat beslut om att införa totalförbud mot att elda och grilla, från och med 2018-07-26, inom Brf Bogesholms fastigheter Bågen 1 & 2 på grund av den extrema torka som råder just nu.

Detta betyder att det INTE är tillåtet att:
• elda eller grilla utomhus (grillkol, ved, gasol, t-sprit eller andra fasta, flytande eller gasformiga bränslen)
• använda stormkök
• Använda pyroteknisk utrustning (exempelvis fyrverkerier)

Eldningsförbudet gäller tills vidare inom hela området Brf Bogesholm, Bågen 1 & 2.

Samtliga boenden kommer att informeras via lapp i brevlådan.

Idag införde kommunen ett totalt eldningsförbud:

http://www.kavlinge.se/kommunochpolitik/pressochinformationsmaterial/nyhetsarkivkris/totaltgrillocheldningsforbudikavlingekommun.5.18ad95e1646861522e6a6.html

 

 

Kommunen uppmanar till att spara vatten

Kommunen uppmanar till sparsamhet med vattnet.

För föreningens del innebär det att vi kommer att vattna planteringarna kring flaggstången, men inte de gemensamma gräsmattorna. Bevattningen kommer att ske kvällstid och bara så pass mycket att växterna inte torkar ut.

Planteringen kostade föreningen en hel del pengar och torkar växterna där så dör de. Gräset däremot, kommer att återhämta sig själv när det kommer regn.

Läs gärna kommunens skrift om hur man vattnar smart.

http://www.kavlinge.se/kommunochpolitik/pressochinformationsmaterial/nyhetsarkiv/nyheter2018/anvandvattnetsmartsagordu.5.497ab0df16391d7e3b33265.html