grannsamverkan – informationsmöte


Evenemangsdetaljer


 Föreningsmöte där Polisen och försäkringsbolaget presenterar Grannsamverkan och hur vi i föreningen tillsammans ska kunna arbeta för att minska inbrottsrisken på vårt område.