Brandvarnardagen


Evenemangsdetaljer

  • Datum:

500945836_1
Kontroll och skötsel av brandvarnaren

2013 monterade föreningen in en brandvarnare på varje våningsplan i samtliga lägenheter. Brandvarnaren tillhör föreningen och får inte tas med vid flytt. Skötsel ansvarar den boende för. En gång om året skall brandvarnaren kontrolleras enligt:

• Byt batterierna
•Testa brandvarnaren, genom att trycka på testknappen. Ta också för vana att testa brandvarnaren minst en gång i månaden samt efter längre bortavaro.
•Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på testknappen kan batteriet vara slut, och då behöver du byta ut det. Hjälper inte batteribyte – byt ut brandvarnaren.
•Gör rent brandvarnarna en gång per år eller om de larmar utan anledning.
•Rengör brandvarnarna genom att dammsuga med en mjuk borste och torka av utsidan med en lätt fuktad trasa.
•En brandvarnare som är smutsig invändigt blir känsligare och larmar oftare utan anledning.
•Om rengöring inte hjälper ska du byta ut brandvarnaren. Kontakta “Riksbyggen direkt” för gratis utbyte.
•Byt batteri i brandvarnarna när de varnar för dåligt batteri eller inte fungerar.

Brandvarnaren har en livslängd på 10 år. Därefter kommer föreningen att byta ut den.