Garantiservice av garageportarna


Evenemangsdetaljer

  • Datum:

Garantiservice av garagen

Torsdagen den 9 november (garage 1-35)

Fredagen den 10 november (garage 36-70) Under två dagar kommer Garageportsexperten att vara här och utföra garantiunderhåll av våra garageportar.
Underhållet tar inte så många minuter per port (såvida de inte hittar något större fel), men, om möjligt, så vill de gärna ha tillgång till garaget hela dagen, så att de kan ta garagen i den takt de hinner. För att de ska komma åt ordentligt kan inte bilen stå kvar i garaget så vänligen kör ut bilen från garaget, senast kl 08.00 aktuell dag.

Lägg din fjärrkontroll (märkt med garagenummer och namn) i föreningens brevlåda, eller lämna den till serviceteknikerna, kl 08.00. Hämta tillbaka din fjärr antingen från serviceteknikerna fram till kl 16.00 eller från föreningslokalen kl 18.00-18.15. Kan du absolut inte den dagen som du har blivit anvisad så kan du byta till den andra dagen, men meddela i så fall Garageportsexperten i förväg så att de kan anpassa sin arbetsstyrka ifall det är många som vill byta dag.