informationsmöte angående kommande avgiftshöjning


Evenemangsdetaljer


Styrelsen kallar dig och alla andra boende till ett informationsmöte, där styrelsen kommer att presentera den handlingsplan som vi för närvarande skissar på för att hantera situationen och där alla vi boende, var och en av oss, är en viktig faktor för att kunna minska våra kostnader.

Din närvaro är viktig på det här mötet. Det vi kommer överens om på mötet förväntas alla efterleva.

Vi ses i lokalen, eller via Teams-länken som du hittar här nedan.

Enklast ansluter du dig via din mobiltelefon (smartphone). Ladda ner appen “Microsoft Teams”. Klicka på länken nedan och välj sedan att logga in som “Gäst”. Du behöver då inte registrera något konto.

Hälsningar

Styrelsen

Brf Bogesholm

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YTBmY2ZmOGUtZGQ0OS00OTkyLWEyMmItZWVhNTNlNzE4Njky%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%25222f29b912-4f36-433b-abde-a4c95de7bcb0%2522%252C%2522Oid%2522%253A%2522ffd387fb-fbda-4238-ab31-1547a1335fa2%2522%257D%26fbclid%3DIwAR2zNN2Hktl_Uox3XgfnHhuGnw94Hh8r7C5AnzBoq5Z1oMJmm9JpLdvO39I%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=21ab43c4-d9a9-4ebe-aea5-1f1c59974fad&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true