Inspektion av rörkulvert


Evenemangsdetaljer

  • Datum:

Inspektion av rörkulvert
Du som bor i en marklägenhet har en lucka i ditt golv. Luckan finns antingen under trappan eller i din klädkammare, beroende på vilken typ av lägenhet du bor i.
Under luckan finns en rörkulvert som innehåller rören för varm- och kallvatten samt värme till radiatorerna.
Vi har under det senaste åren haft problem i ett par lägenheter med att rören läcker i varierande omfattning.
Stora läckage märks tydligt, det blir blött i din lägenhet…
Mindre läckage däremot kan vara svåra att upptäcka om man inte regelbundet inspekterar sin rörkulvert. Detta kan leda till fuktskador i lucka och omgivande golv.
Som boende har du ett ansvar för att upptäcka och omgående rapportera fel av den här typen. Ju förr vi upptäcker problemen desto mindre omfattande och mindre kostsamt blir det att åtgärda.
Föreningen uppmanar därför dig som bor i en marklägenhet att minst två gånger per år öppna luckan och inspektera. Det skall vara snustorrt i kulverten. Är det det minsta lilla fukt så har vi en läcka som måste åtgärdas. Åtgärden sker på föreningens bekostnad.
14969_NVXZZGUX6ZCL1379784519