Utdelning av batteri till brandvarnarna


Evenemangsdetaljer


På förra styrelsemötet beslutades att vi även i år ska dela ut nya batterier till brandvarnarna.
Detta kommer att ske fredagen den 1 december kl 18.00 i föreningslokalen.

Så går du tillväga för att få nya batterier:

– Ta ner dina brandvarnare
– Kom till föreningslokalen med de gamla batterierna, eller ta med batterivarnarna inklusive batterierna, så får du hjälp att byta dem samt en funktionskontroll.

Observera att föreningen delade ut brandvarnare till samtliga lägenheter för några år sedan. Dessa är föreningens egendom och ska vara monterade i taket.

Vi har haft problem med en del brandvarnare och bytt ut en del. Det kan vara någon som bara valt att plocka ner sina trasiga brandvarnare utan att ersättamed nya. Detta är inte tillåtet och kommer att orsaka den boende problem i händelse av brand då man kan komma att anses ha brutit mot stadgarnas § 30 och ansetts ha handlat vårdslöst eller försumligt.
En brandskada är inte billig och jag tror inte någon vill hamna i en rättstvist gällande ansvaret för föreningens uppkomna kostnader vid en brand. Se därför till att du (minst) har de två föreskrivna brandvarnarna i taket som föreningen försett din lägenhet med. Har du en trasig brandvarnare så har vi fler att dela ut. Kom med din gamla och trasiga brandvarnare så får du en ny.

När batterierna är bytta är det också läge att göra en brandövning. Speciellt ni som har barn bör överväga att göra en brandövning.

En annan sak som föräldrar bör känna till är att många barn inte vaknar av brandlarmet…
Tror du inte på detta? Prova att testa brandlarmet en kväll när barnen somnat.