Start

Uppdaterad 2021-07-13

Med människan och miljön i centrum arbetar föreningen långsiktigt för att boendet ska vara både trivsamt för dess medlemmar och hållbart för miljön.
Vi vill ligga i framkant både när det gäller miljö och teknik.
Vi köper vindkraftsproducerad el, använder biogas i våra pannor och hos oss är källsortering lika naturligt som bilfri innergård och Internet via fiber.

Bostadsrättsförening Bogesholm ligger vackert inbäddat i naturen på ett barnvänligt och bilfritt område på Högalidsvägen i Kävlinge.

Föreningen består av 78 lägenheter, fördelade på
– 38 stycken 4-rumslägenheter,
– 32 stycken 3-rumslägenheter och
– 8 stycken 2-rumslägenheter.

Miljön

Genom förnuftigt tänkande, gällande energiförbrukning och avfallshantering, hjälper vi både miljön och våra plånböcker. Vi är positiva till miljöförbättrande åtgärder, men väger de olika alternativen mot varandra för att få en bra balans mellan ekonomi och miljö. Värme och varmvatten produceras av luft/vattenvärmepumpar tillsammans med en central gaspanna som vi eldar med biogas.
All gemensam el (gatlyktor, belysning i gemensamma utrymmen, luftvärmepumparna mm) kommer från vindkraftsproducerad el.

Ekonomi

Brf Bogesholm har sedan länge en mycket stabil och bra ekonomi. En bostadsrätt i vår förening har under många år varit en säker investering.  Potentiella bostadsrättsköpare rekommenderas att jämföra ekonomin i vår föreningar med vad man får för pengarna jämfört med andra föreningar.
Vi har en låg skuldkvot, vilket också är ett mått på föreningens räntekänslighet. Detta har betydelse för framtida räntehöjningar och med en låg skuldkvot är vi bättre rustade än föreningar med högre skuldkvot att klara framtida räntehöjningar. Skuldkvoten redovisas under rubriken “flerårsöversikt” i årsredovisningen.
Det framgår också av årsredovisningen, under rubriken “Teknisk status” att vi har en underhållsplan, för att planera kommande underhåll, och föreningen sätter årligen av pengar till underhållsfonden. Detta innebär att vi sedan mycket lång tid tillbaka kunnat sköta såväl stora som små underhållsåtgärder utan att behöva låna pengar eller höja avgiften på grund av underhållsåtgärderna. Här nedan redovisas de underhållsåtgärder som vi genomfört de senaste åren och de underhållsåtgärder som vi planerar de närmast kommande åren. Samtliga har genomförts, eller planeras att genomföras utan att det ska påverka månadsavgiften för de boende.
Årsredovisningarna för de senaste åren finns att ladda ner från vår hemsida under rubriken Boendepärm.

Energiförbrukning

Energiförbrukningen, speciellt värme och varmvatten, är föreningens största utgifter. Både miljön och våra plånböcker vinner på att vi aktivt arbetar med att minska vår energiförbrukning.   Vi köper vindkraftsproducerad el för att minimera klimatpåverkan och har aktivt valt bort såväl fossilproducerad el som kärnkraftsel. Vi har tilläggsisolerat vindarna i samtliga fastigheter i syfte att minska energiförlusterna. Under 2014 har vi bytt ut de gemensamma gaspannorna och varmvattensystemet. Vi har också gått över från naturgas till miljövänligare biogas. Under 2019 installerade vi dessutom en luft/vatten-värmepumpsanläggning som visat sig vara så effektiv att de nu nästan helt ersatt gaspannorna. Ca 90% av värmeproduktionen sker nu med hjälp av värmepumpsanläggningen. Det har dessutom minskat den totala energiförbrukningen med ca 1/3.

Dessa relativt stora investeringar har vi med god planering kunnat göra utan att ta lån och energibesparingen kommer att bli betydande.

Källsortering – Sophantering

Som boende i föreningen blir du en del av vårt gemensamma arbete med att minska miljöavtrycket.
Vi källsorterar avfallet i följande fraktioner: metall, papper, kartong, plast, färgat glas, ofärgat glas, batterier, lampor, matavfall.
– Kläder kan slängas i insamlingscontainrarna vid idrottsplatsen
– Stora kartonger kan också slängas vid idrottsplatsen

IT

Till varje lägenhet är det draget fiber. I dagsläget med 250/250Mbit kapacitet (med möjlighet till individuell uppgradering för den som vill ha ännu högre hastighet). Här ingår IP-telefoni, Internet och Digital-TV.

Lekplatser

På våra bilfria innergårdar har vi 4 stycken lekplatser. Med gungor, sandlådor, rutschkanor och annat finns det något för alla barn. I Högalidsskogen, granne med föreningen, finns kommunens fina lekplats Högalidsskogens lekplats. Bara ett stenkast bort ligger Högalids idrottsplats med möjlighet till både spontanlek och organiserad idrott.

Parkering

På området, utanför våra bilfria innergårdar, finns 70 stycken garage samt 42 stycken parkeringsplatser. Sedan 2019 finns det möjlighet att ladda sin elbil på parkeringen.
Dessutom finns en stor gratisparkering ca hundra meter härifrån, på idrottsplatsen.
På varje gård finns det ett låsbart cykelförråd dit samtliga boende har tillgång.  

Underhåll

Vi underhåller fastigheterna efter en dokumenterad underhållsplan. På så sätt håller vi kvaliteten hög och kostnaderna låga. Normalt sett sker samtliga våra underhållsåtgärder med eget kapital, dvs vi lånar inte pengar och vi behöver inte höja månadsavgiften. Våra underhållsåtgärder planeras in i underhållsplanen och finansieras i förväg.  Här följer en kort sammanfattning av de senaste årens gjorda underhållsåtgärder:

Planerat

2022 –

2021 –

Genomfört

2021
– Utbyte av köksfläktar
– Tilläggsisolering av vinden på föreningslokalen

2020
– Laddstolpar för elbilsladdning till parkeringsplatsen
– Översyn av taksäkerhet
– Larm och kamerabevakning i samtliga förrådsutrymmen
– Ny lekstuga på 70-gårdens lekplats
– Nytt tak på delar av garagen

2019
– Omfogning av tegelfasaderna
– Omputsning av hussocklarna
– Rengöring av vattenledningarna
– Tillgänglighetsanpassat våra tre miljörum
– Installation av luft/vatten-värmepumpsanläggning
– Injustering av värmesystemet
– Aircondition till gemensamhetslokalen
– Takbesiktning (Förebyggande kontroll av fukt och skador)

2018
– Ny grind till området
– Nytt passagesystem till de gemensamma utrymmena.

2017
– Nya eldrivna garageportar
– Uppgradering av Internet till 250MBit/100MBit
– Asfaltering av parkeringsplatsen
– Tillgänglighetsanpassat toalett i föreningslokalen

2016
– Asfaltering och markarbeten gångbanor.
– Utvändig målning (samtliga hus).
– Underhåll av hängrännor, stuprör, samt övrig plåt.
– Nya mjukfogar i tegel.
– Tvätt av takpannor

-Upprustning av vändzon med två planteringar
– Ny stolpbelysning
– Renovering av gemensamhetslokal

2015
– Nya vindsförråd
– nya extraförråd
– Tilläggsisolering av resterande vindar.

2014
– Tilläggsisolering vindar
– Nya gaspannor, ny undercentral
– Takpannor (genomgång och utbyte av trasiga)

2013
– Nytt cykelförråd (nr 3)

2011
– Indragning av Internetfiber (100Mb in i lägenheten)

2008
– Franska balkonger
– Nya lekplatser
– Omfogning tegelfasad

2007
– Nya extraförråd och cykelförråd (nr 1 & 2)
– Utvändig målning (samtliga hus). Underhåll av hängrännor, stuprör, samt övrig plåt.
– Nya mjukfogar i tegel.