Kameraövervakning av våra gemensamma utrymmen

Nu har vi kameraövervakning i våra olika gemensamma utrymmen, så som cykelförråd, boendeförråden och parkeringsplatsen. Kamerorna spelar in, så att vi vid brottsmisstanke kan gå tillbaka för att se vad som har hänt. Samtliga kameror har mörkerseende. Detta gör vi för att stävja det bus som varit på området den senaste tiden.

Inbrott i styrelserummet

Inatt har det varit inbrott i styrelserummet. Förutom en del inventarier har de stulit merparten av våra nycklar. Tack och lov har vi sedan igår nya cylindrar till cykelförråd, miljörum och förråd. Det innebär att de flesta nycklarna är sådana som går till brevlådor, hänglås och mindre apparatskåp.
Man har även stulit huvudnyckeln till garageportarna, men dessa låscylindrar kopplar vi under förmiddagen bort så att de inte kan öppna portarna.
Mer information om de åtgärder som vi gör under dagen kommer att publiceras på vår Facebook-sida, och inte här på den publika hemsidan.

Nya årsavgifter 2020-01-01

Beslut om årsavgifterna för år 2020

Föreningen har under många år haft en bra och stabil ekonomi. Vi har kunnat utföra såväl löpande underhåll som nyinvesteringar med egna pengar. Senaste investeringen är de nya luftvärmepumparna som vi hoppas ska ge oss en hel del tillbaka. Vi räknar med att återbetalningstiden ligger på under 4 år.

Även om vi har en stabil ekonomi är det viktigt att det finns en lagom stor buffert, för att klara oförutsedda utgifter. Brand, vatten och yttre omständigheter kan göra att vi snabbt behöver agera och då måste vi ha en viss förberedelse för detta.

Våra årsavgifter har under många år varit oförändrade och vi har t.o.m. kunnat sänka något år när vi fick minskade uppvärmningskostnader när vi köpte nya gaspannor. Vi räknar med att de nya värmepumparna ytterligare ska sänka våra uppvärmningskostnader med ca 300 000kr per år.

Under 2020 kommer vi att upphandla nya fläktaggregat. Vi kalkylerar med en kostnad på ca 2 200 00kr för detta.
Vi kommer att köpa för egna pengar och vi kommer inte att behöva låna, men vi ser att det kommer att knapra på den där bufferten vi måste ha, även om vi får ett visst tillskott från besparingen som värmepumparna ger.

Därför beslutades på styrelsemötet 2019-10-22 att vi kommer att höja årsavgiften från och med 2020-01-01 med 1%.
På så sätt kommer vi att ligga kvar på en stabil ekonomi och även ha en viss buffert under året.

Styrelsemötet 2019-10-22

Vi hade styrelsemöte 2019-10-22 och diskuterade en del stora och små frågor.
Vi pratade om:

– senaste tiden har det varit en del bilkörande inne på området. Vid in/utflyttning/leverans av stora saker är det okej köra in flyttlassen nära lägenheten, och då i gångfart. Inte fortare.

I övrigt vill vi gärna att bilkörandet begränsas så mycket som möjligt. Det är ett privilegium vi har, att kunna släppa ut våra barn, utan att behöva vara rädda för att de ska skadas av biltrafik. Bilar som parkeras längs med räddningsvägarna kan dessutom hindra utryckningsfordon som behöver komma fram.

– lek i våra planteringar.
Det har förekommit en del barnlek i föreningens planteringar. Vi försöker att göra området attraktivt för familjer med barn, med lekplatser, bär och fruktplantering och bilfritt vid våra hus, så att stora som små ska trivas, men lek bör hållas utanför planteringarna, så slipper vi lägga pengar på att ersätta växter som skadats pga lek.

-lekplatsbesiktning. Vid senaste besiktningen fick vi några anmärkningar som inom kort kommer att åtgärdas. En del lekredskap har färg som flagnar och kommer att målas om. Taket på lekhuset på 60-gården ska bytas/repareras då det börjar få fuktskador. Gungorna är redan utbytta.
Det kommer också att sättas upp informationsskyltar då en ny lag kräver att det finns tydlig information om vem som äger lekplatsen, vilken adress den finns på samt telefonnummer till 112 ifall det skulle hända en olycka.

– släpet sätts ut till helgen. Det är näst sista gången för detta året. Sista gången blir sista helgen i november. Sedan blir det paus fram till våren (sista helgen i mars).

– laddstolpar till elbilar är nu beställda till parkeringsplatsen. Vi kommer att sätta upp laddstolpar så att det går att ladda 4 st bilar samtidigt. Vi tittar också på möjligheten att installera laddboxar till garagen, men dessvärre är det inte helt okomplicerat då det kräver en helt ny servis (huvudledning) in på området. Vi börjar därför med laddstolparna på parkeringen och ska försöka låta behovet styra och öka tillgången i lagom takt. I den långsiktiga planeringen har vi också med i tanken att producera egen el via solceller på taket.

-nya köksfläktar under 2020. Vi räknar med en totalkostnad på ca 2 200 000 kr för utbyte av våra köksfläktar. Bättre kapacitet, möjlighet att välja annan färg än vit och bättre styrning av luftflödet (tex vid duschning) står på önskelistan. (Inga nya fläktaggregat har den där vattenbehållaren som måste tömmas då och då).

Nya brandskyltar och brandsläckare

Vi hade brandsyn på området i förra veckan och som ett resultat av det har vi nu märkt upp brandkårslåset till grinden, så att polis, brandkår och ambulans inte ska behöva tveka på hur de ska komma innanför grindarna vid en utryckning.

I miljörummen är det nu monterade automatiska brandsläckare. De löser automatiskt vid värme från brand.
När de löser kommer de att med högt tryck spruta ut pulver i hela miljörummet för att släcka branden.

Få nyheter snabbare via vår Faceboksida

På vår sida på Facebook publicerar vi nyheter snabbare och oftare än här på hemsidan. Det finns också möjlighet för alla boende att själva vara med och skapa och delta i diskussioner kring vårt boende. Är du inte medlem i Facebookgruppen redan så ansök om medlemskap nu. Gruppen heter “Brf Bogesholm” och är öppen för alla boende på området.