Få nyheter snabbare via vår Faceboksida

På vår sida på Facebook publicerar vi nyheter snabbare och oftare än här på hemsidan. Det finns också möjlighet för alla boende att själva vara med och skapa och delta i diskussioner kring vårt boende. Är du inte medlem i Facebookgruppen redan så ansök om medlemskap nu. Gruppen heter “Brf Bogesholm” och är öppen för alla boende på området.

Förberedelser för nya köksfläktar

Nu under hösten kommer styrelsen att börja förberedelserna för att kunna byta ut köksfläktarna/värmeväxlarna i lägenheterna.
Vi arbetar just nu med budgeten för det kommande året och det ser ut att finnas utrymme att tidigarelägga utbytet av fläktarna något år, vilket innebär att vi nu siktar på att kunna göra utbytet under nästa år.
Våra köksfläktar är förutom fläkt för köket och övriga rum även värmeväxlare, vilket innebär att en stor del av värmen i rumsluften som sugs ut i kök, badrum och klädkammare återvinns för att värma upp luften som blåser ut i sovrum och vardagsrum.
Vi har en förhoppning om att nya fläktar ska ge oss såväl bättre sugkapacitet i kök och badrum, som en bättre ekonomi i högre återvinningsgrad.
Nya fläktar har samma fysiska dimensioner, så om du inte har byggt in din köksfläkt på ett sätt som du inte borde ha gjort, så kommer den nya fläkten att passa i samma utrymme som den gamla

I början av december är det dags för slutkontrollen av injusteringen av värmen som gjordes i våras. Samtliga boende kommer att få information i brevlådan om detta under nästa vecka, men här kommer en preliminär tidplan på när personal från EBmetoden kommer hem till just dig. Observera att våra entreprenörer ALLTID ska kunna visa sitt ID06-id-kort, för att du ska vara säker på att det är det är rätt företag som knackar på din dörr och ingen bedragare:

Högalidsvägen 77A-E , 79A-F +Lokal den 2/12
Högalidsvägen 71A-H , 75A-F , 73A-E , 65A-E , 67A-H den 3/12
Högalidsvägen 63A-F , 61A-D , 59A-F , 57A-D , 55A-F , 53A-E , 51A-D den 4/12

Putsning av socklarna och utbyte av tegel

Nu är putsningen av hussocklarna och utbytet av teglet på våra hus nästan klart. Entreprenören har, efter en slutbesiktning och en ombesiktning fortfarande ett antal fel kvar som ska åtgärdas. Dessutom har vi hittat ytterligare några tegelbalkar (den första raden tegel ovanför fönster och dörrar) dom behöver bytas då de inte sitter fast ordentligt. Detta ska åtgärdas inom två månader och avslutas då med en andra ombesiktning. Enligt praxis håller vi på en del av entreprenadsumman tills felen är åtgärdade.

Nu ska vi åtgärda Lukt o smak på vattnet

Nu är det bokat v 43 (2019-10-21–2019-10-25) för rening av kallvattenrören i de lägenheter som anmält att de har dålig lukt och smak.
Då priset är samma för att åtgärda såväl ovanvåning som nedervåning kommer en del av er som bor på ovanvåningen och en del av er som bor på nedervåningen, men inte anmält problem, ändå få era rör renade, eftersom grannen ovanpå/nedanför anmält problem.
Samtliga berörda kommer att informeras via “lapp i brevlådan”.
Man kommer att göra ca 4-8 lägenheter per dag och du kommer att vara utan vatten (kökskran, toalettkran, dusch och toalett) i lägenheten i 24 timmar.

Under denna tiden kommer du att få tillgång till föreningslokalen, som har kökskran, toalett och dusch.

Resultatet av brandsynen i maj

I maj hade vi vår senaste brandsyn av garagen.

Dessvärre verkar vi i styrelsen ha missat att meddela resultatet av brandsynen, vilket är tråkigt eftersom protokollet denna gången var föredömligt tomt på anmärkningar. Samtliga garage klarade sig utan anmärkningar.

Nu har vi fått en utökad lägesrapport gällande brottsstatistiken i Kävlinge kommun

Gällande villainbrott går dessa fortfarande ner.

Från  januari till och med juli
2017   28
2018 16
2019 13

Vi går mot en mycket låg nivå ang. dessa brott som har en mycket stor inverkan på människors trygghet. Dock vet vi att det under perioden november till och med mars finns en förhöjd risk för bostadsinbrott.

Cykelstölder

Från januari till och med juli
2017  80
2018  58
2017  50

Våra cykelstölder sker främst vid järnvägsstationen i Kävlinge samt Dösjebro. Även vid våra skolor samt busstationer. Kort sagt på publika platser finns en ökad risk för cykelstöld.

Bilinbrott.

Finner vi en klar koncentration kring Center Syd. Dock har vi under en senare tid juni juli märkt en spridning av dessa brott kring andra delar av kommunen.

Datorer är klart dominerande, men även andra värdesaker i bilen är intressant för tjuvarna. Som jag omtalade i tidigare mail, TÖM BILEN på värdesaker.

Ett återkommande bekymmer som vi har nationellt är brott mot äldre. Dels att man ringer på dörren och vill ha hjälp med något. Personen blir insläppt och avleder den äldre, medan person nummer två, som väntat i en bit från ytterdörren, går in i bostaden och stjäl värdesaker.  Efter ett tag lämnas bostaden och den äldre upptäcker efter ett tag att värdesakerna är stulna.

Ett annat bekymmer, även detta på nationell nivå, är bedrägerier mot äldre. Man utger sig för att vara en nära släkting, ex. barnbarn. Man behöver pengar och ringer upp den äldre och ombeder personen att ta ut en summa pengar som man sedan skall hämta. I några fall har detta tilltag lyckats i Kävlinge kommun. Dock har den äldre i de flesta fallen upptäckt tilltaget och brottet har inte genomförts.

En variant av detta är att man ringer upp den äldre och utger sig för att vara från banken och att det gjorts försök att ta ut pengar från den äldre. Uppringaren önskar då få kod till bankdosa eller motsvarande för att ”som bank” förhindra detta. I den händelse den äldre lämnar ut sin/ sina koder länsar bedragaren den äldres konton.

Gällande de två sistnämnda gäller vaksamhet och ifrågasättande. Att vänta och ta kontakt med sin bank för at få klarhet i saken.

Allt detta sammantaget ger för handen att fortsatt arbete kring grannsamverkan är angeläget. Även att äldre är vaksamma kring besök samt ”märkliga” telefonsamtal.

Samverkan mot brott

Vi har ju sedan snart 2 år arbetat med grannsamverkan i vår bostadsrättsförening.
I detta arbete ingår dialog med polisen och nu har vi precis fått lite kort info om brottsstatistiken i Kävlinge

Det har varit en kraftig sänkning av bostadsinbrotten i Kävlinge generellt och är nu den lägsta på många år.

Bilbrotten vårt största bekymmer nu och har så varit under en längre tid. Dessa är koncentrerade till Center Syd, men sker även på olika platser i kommunen.

Allmän rekommendation är att ”TÖM BILEN” på värdefulla föremål. Alla synliga föremål kan utgöra ett attraktivt brottsobjekt.Service av garageportarna

Måndagen den 19 augusti och tisdagen den 20 augusti kommer Garageportsexperten hit för att genomföra service på våra garageportar, mellan kl 08.00-17.00.

Garageportsexperten kommer hit under två dagar för att genomföra service av portarna, vilket innebär mindre justeringar där det behövs, smörjning och funktionskontroll. På så sätt minskar vi risken för att portarna inte ska stängas som de ska och motorerna behöver inte heller arbeta lika hårt med välsmorda portar.
För att servicen ska gå så smidigt som möjligt och för att minska risken att din bil ska bli skadad av t.ex. ett tappat verktyg så vill vi att du parkerar på annat ställe under tiden servicen genomförs. Garage där bilen inte flyttats, kommer inte att kunna servas, och då får vi betala för ett extrabesök, vilket vi vill undvika så långt det går.

Enklast är förstås om du flyttar bilen redan på morgonen och ställer tillbaka bilen i garaget först under kvällen. Är detta inte möjligt går det också att köra ut bilen under de ca 15-20 minuter som servicen tar för respektive garage, men då måste du själv prata med serviceteknikerna på morgonen och försöka komma överens om vilket klockslag som de kan ta ditt garage.

Parkering på vår parkeringsplats kostar enligt prislista på P-automaten, parkering på idrottsplatsens parkeringsplats är gratis.

Man kommer att hinna med 35 st garage per dag. På listan, som hänger vid anslagstavlan på föreningslokalen ber vi dig att skriva upp dig på den dagen som passar dig bäst.