Köp Brandsläckare till rabatterat pris

På senaste styrelsemötet beslutade styrelsen att föreningen, som en engångsinsats, ska erbjuda ett samordnat inköp av brandsläckare för de som vill komplettera sitt brandskydd hemma.
Varje hushåll erbjuds att köpa 1 st 6kg ABC-brandsläckare med högsta effektivitetsklass, röd eller vit enligt bild

Föreningen sponsrar med 300kr/hushåll.

Den röda brandsläckaren kostar 499kr, varav din kostnad blir 199kr
Den vita brandsläckaren kostar 599kr, varav din kostnad blir 299kr

Vi kommer att komma ut med en beställningssida. Därefter beställer vi hem och delar ut brandsläckarna till de som beställt.
Brandsläckarna ska kontrolleras av den boende årligen och tillverkaren rekommenderar att man byter ut en brandsläckare som är 10 år gammal eftersom det då finns risk för att pulvret börjar klumpa sig och effektiviteteten minskar.
Den årliga kostnaden för en brandsläckare hamnar alltså på mellan 20kr-30kr. Har du råd att låta bli att köpa?

https://form.jotform.com/212866094952364


Hösten och kylan i antågande

Det har börjat bli kallare om nätterna och då börjar också frågorna om när värmen sätts på att komma.
Värmesystemet är helt automatiskt och värmen på radiatorerna regleras med utgångspunkt i utetemperaturen. När utetemperaturen sjunker startar cirkulationspumpen och det börjar cirkulera varmvatten i radiatorerna. Nu i början av hösten sker det främst på nätterna och vattnet i radiatorerna är inte så varmt, ca 21-23 grader. Allt eftersom det blir kallare ökas tiden då cirkulationspumpen är igång, till att slutligen vara igång dygnet runt. Samtidigt ökas temperaturen på det cirkulerande vattnet i radiatorerna.
från att ha varit vana vid att kunna ha fönster och dörrar öppna, är det nu dags att börja tänka på att hålla öppet så kort tid som möjligt för att minska på kallraset. Annars kommer det att kännas kyligt inomhus.

Parkeringsövervakning

Det har under den senaste tiden kommit en del frågor kring vad som gäller avseende parkering innanför och i anslutning till grindarna.
Ingen parkering är tillåten på asfaltsytorna framför eller bakom grindarna. En del boende har hävdat att de vid samtal med p-vakterna fått till svar att de inte övervakar området innanför grindarna. Efter dagens samtal med Aimo Park är detta nu utrett, och jo, övervakning innanför grindarna ingår i avtalet och denna information ska Aimo säkerställa att deras p-vakter som ronderar vårt område känner till.
Riksbyggens bilar har rätt att parkera innanför grindarna och en del entreprenörer, som föreningen anlitar, ges också tillstånd. Dessa bilar har ett särskilt service-parkeringstillstånd i framrutan på sina bilar.
Alla boende har minst en tagg och samtliga fungerar till grinden.
I vår boendepärm (på hemsidan) står det
“Brf Bogesholm är ett bilfritt område innanför grinden. Parkering ska ske på de härför avsedda parkeringsplatserna. Parkeringstillsyn sköts av Q-park/Aimo park.Vid in- och utflyttning tillåts att man kör sitt flyttlass på gångvägarna om det sker i gångfart. Vi är rädda om våra barn och alla andra som vistas i området.Våra gångvägar inom området är utformade i samråd med Räddningstjänst Syd och tjänar som utryckningsvägar. Det innebär att de aldrig får blockeras så att utryckningsfordon hindras att komma fram.”

Vid lite tyngre av- och pålastning är det också okej att köra in sin bil innanför grindarna, men detta ska vara av kortare karaktär och förutsätter att man sedan kör ut sin bil igen när av- och pålastning är klar. Sunt förnuft helt enkelt.

Välkommen på kräftskiva

Lördagen den 21 augusti är det kräftskiva för oss alla på Bogesholm
Vi samlas kl 18.00 vid föreningslokalen, Högalidsvägen 69.
Du bjuds på trevligt sällskap, go allsång och det ryktas att det även kommer att bjudas på lite karaoke framåt småtimmarna.
Du tar själv med dig vad du vill äta och dricka. Porslin, glas och bestick finns i lokalen.
Kläder efter väder eftersom vi kommer att hålla till utomhus, i tält, men du förväntas förstås bära en ståtlig kräfthatt. Känner du någon som inte är medlem i föreningen, men som gärna önskar att de var det, så är de också välkomna.
Vi vill gärna veta på ett ungefär hur många som kommer, så anmäl, antingen via lappen eller allra helst på evenemanget på facebook hur många som kommer.

Extra tillfällen för trädgårdssläpet

Den här sommaren kommer vi att utöka antalet tillfällen då vi ställer fram trädgårdssläpet. Varannan helg, (istället för en gång i månaden) kommer du att kunna slänga trädgårdsavfall.
Observera att du inte får slänga plastsäckar eller annan plast i släpet.
Dessa datum gäller för släpet:

2021-07-09—2021-07-12
2021-07-23—2021-07-26
2021-08-06—2021-08-09
2021-08-27—2021-08-30
2021-09-10—2021-09-13

Uppdaterat – Midsommarfirande, fredag 25 juni kl 09.30

Nu har regeringen börjat minska på restriktionerna, och eftersom det sammanfaller så bra med den stundande midsommarafton, så tänkte vi i styrelsen att det är dags att ta upp en sedan flera år insomnad tradition, att klä och resa föreningens midsommarstång.

Vi samlas på gräsmattan på 60-gården kl 09.30 och pratar ihop oss, sedan skickar vi ut alla på blom- och lövjakt. Sedan hjälps vi åt att klä midsommarstången och reser den.

Kl 14.00 är alla välkomna på picknick på idrottsplatsen – givetvis på Corona-avstånd.

Efter det tar midsommarfirar-kommittén, som består av Sonia och Margareta, över. Vad som då kommer att hända vet bara de, men om du har tips eller önskemål så tror jag att de välkomnar din input. 

Brandsyn i garagen

2021-04-06, kl 15–16

På tisdag kommer föreningen att genomföra brandsyn i samtliga garage och begär härmed tillträde till garagen. Brandsynen genomförs av Great Security och de kommer att använda huvudfjärrkontrollen, så du behöver inte vara på plats själv. Det står en container för blandat avfall, innanför grindarna för den som har saker att slänga.
hälsingar, Styrelsen Brf Bogesholm

Släpet ställs ut

Nu är det dags att ställa ut släpet för första gången i år. Sista helgen i mars, dvs fredag 19/3–22/3 kommer släpet att stå framme. Här kan du slänga trädgårdsavfall. Inga plastpåsar.

Årsstämman 21 april

Igår hade vi styrelsemöte och gick då igenom förutsättningarna för årsstämman som vi ska hålla den 21 april.
Vi kan fortfarande inte träffas fysiskt och förra årets stämma, där vi gjorde ett försök med videomöte gick sådär eftersom det var väldigt lågt deltagande.
-Därför kommer vi i år att genomföra stämman med hjälp av poströster.
-Om planen håller så kommer vi ii nästa vecka att dela ut kallelsen tillsammans med dagordning och förslag till beslut, tillsammans med röstsedlar. Årsredovisningen ska först signeras och skickas för tryck innan vi kan dela ut den, men den kommer så fort som möjligt.
Poströsterna kommer sedan att sammanställas och i det fall förslagen får bifall, dvs majoriteten röstar ja, så beslutas det på den punkten.
Skulle någon punkt röstas ner, kommer vi att behöva utlysa ett extramöte där den/de punkterna som röstats ner behandlas igen.
Vi kommer i första hand att hantera frågor/svar på vår facebooksida, eftersom den når nästan alla och det blir direkt tillgängligt. Vi kommer att spegla frågor/svar på anslagstavlorna också för de som inte har tillgång till facebook, men av naturliga skäl innebär det en viss fördröjning

Årsstämma- onsdagen den 21 april

Onsdagen den 21 april 2021 är det dags för årets stämma. I skrivande stund lutar det mesta åt att vi kommer att hålla stämman i digital form, dvs som ett videomöte där alla får möjlighet att koppla upp sig via dator eller smartphone.
Det kommer också att finnas ett begränsat antal platser i lokalen för den som inte har möjlighet att varken koppla upp sig med dator eller smartphone.

Årsstämman håller vi mellan kl 18.00-20-00

Mellan kl 20.15-21.00 håller vi ett medlemsmöte där vi tar upp frågor och info som inte ryms i stämman.