Nu har vi fått en utökad lägesrapport gällande brottsstatistiken i Kävlinge kommun

Gällande villainbrott går dessa fortfarande ner.

Från  januari till och med juli
2017   28
2018 16
2019 13

Vi går mot en mycket låg nivå ang. dessa brott som har en mycket stor inverkan på människors trygghet. Dock vet vi att det under perioden november till och med mars finns en förhöjd risk för bostadsinbrott.

Cykelstölder

Från januari till och med juli
2017  80
2018  58
2017  50

Våra cykelstölder sker främst vid järnvägsstationen i Kävlinge samt Dösjebro. Även vid våra skolor samt busstationer. Kort sagt på publika platser finns en ökad risk för cykelstöld.

Bilinbrott.

Finner vi en klar koncentration kring Center Syd. Dock har vi under en senare tid juni juli märkt en spridning av dessa brott kring andra delar av kommunen.

Datorer är klart dominerande, men även andra värdesaker i bilen är intressant för tjuvarna. Som jag omtalade i tidigare mail, TÖM BILEN på värdesaker.

Ett återkommande bekymmer som vi har nationellt är brott mot äldre. Dels att man ringer på dörren och vill ha hjälp med något. Personen blir insläppt och avleder den äldre, medan person nummer två, som väntat i en bit från ytterdörren, går in i bostaden och stjäl värdesaker.  Efter ett tag lämnas bostaden och den äldre upptäcker efter ett tag att värdesakerna är stulna.

Ett annat bekymmer, även detta på nationell nivå, är bedrägerier mot äldre. Man utger sig för att vara en nära släkting, ex. barnbarn. Man behöver pengar och ringer upp den äldre och ombeder personen att ta ut en summa pengar som man sedan skall hämta. I några fall har detta tilltag lyckats i Kävlinge kommun. Dock har den äldre i de flesta fallen upptäckt tilltaget och brottet har inte genomförts.

En variant av detta är att man ringer upp den äldre och utger sig för att vara från banken och att det gjorts försök att ta ut pengar från den äldre. Uppringaren önskar då få kod till bankdosa eller motsvarande för att ”som bank” förhindra detta. I den händelse den äldre lämnar ut sin/ sina koder länsar bedragaren den äldres konton.

Gällande de två sistnämnda gäller vaksamhet och ifrågasättande. Att vänta och ta kontakt med sin bank för at få klarhet i saken.

Allt detta sammantaget ger för handen att fortsatt arbete kring grannsamverkan är angeläget. Även att äldre är vaksamma kring besök samt ”märkliga” telefonsamtal.

Samverkan mot brott

Vi har ju sedan snart 2 år arbetat med grannsamverkan i vår bostadsrättsförening.
I detta arbete ingår dialog med polisen och nu har vi precis fått lite kort info om brottsstatistiken i Kävlinge

Det har varit en kraftig sänkning av bostadsinbrotten i Kävlinge generellt och är nu den lägsta på många år.

Bilbrotten vårt största bekymmer nu och har så varit under en längre tid. Dessa är koncentrerade till Center Syd, men sker även på olika platser i kommunen.

Allmän rekommendation är att ”TÖM BILEN” på värdefulla föremål. Alla synliga föremål kan utgöra ett attraktivt brottsobjekt.Service av garageportarna

Måndagen den 19 augusti och tisdagen den 20 augusti kommer Garageportsexperten hit för att genomföra service på våra garageportar, mellan kl 08.00-17.00.

Garageportsexperten kommer hit under två dagar för att genomföra service av portarna, vilket innebär mindre justeringar där det behövs, smörjning och funktionskontroll. På så sätt minskar vi risken för att portarna inte ska stängas som de ska och motorerna behöver inte heller arbeta lika hårt med välsmorda portar.
För att servicen ska gå så smidigt som möjligt och för att minska risken att din bil ska bli skadad av t.ex. ett tappat verktyg så vill vi att du parkerar på annat ställe under tiden servicen genomförs. Garage där bilen inte flyttats, kommer inte att kunna servas, och då får vi betala för ett extrabesök, vilket vi vill undvika så långt det går.

Enklast är förstås om du flyttar bilen redan på morgonen och ställer tillbaka bilen i garaget först under kvällen. Är detta inte möjligt går det också att köra ut bilen under de ca 15-20 minuter som servicen tar för respektive garage, men då måste du själv prata med serviceteknikerna på morgonen och försöka komma överens om vilket klockslag som de kan ta ditt garage.

Parkering på vår parkeringsplats kostar enligt prislista på P-automaten, parkering på idrottsplatsens parkeringsplats är gratis.

Man kommer att hinna med 35 st garage per dag. På listan, som hänger vid anslagstavlan på föreningslokalen ber vi dig att skriva upp dig på den dagen som passar dig bäst.

Ändrade öppet-tider i miljörummen

På prov så har vi förlängt tiden som dörrarna står öppna, när man använder sig av taggen för att öppna miljörummen, till två minuter. På så sätt tror vi att man hinner sortera sitt avfall utan att dörren ska stänga sig. Det förbättrar lukten i miljörummet och känns också mindre instängt när man vistas i miljörummet.