Information från senaste styrelsemötet, 7 april

På senaste styrelsemötet beslutade vi detta:

1) Analys av dricksvatten. Förra året gjordes en laboratorieanalys av dricksvattnet. Prover togs på dricksvattnet som cirkulerar i systemet, dvs ackumulatortankar, rörledningar (rören i kulvertarna). Analysen visade godkända nivåer på vattnet. Trots detta upplever flera boende att vattnet smakar och luktar illa och att man måste spola uppemot flera minuter för att vattnet ska upplevas som drickbart. Vi funderar därför på ifall lukt och smak kommer från de sista meter rör innan blandarna (vattenkranarna), efter det cirkulerande vattnet i rörkulverten. Vi kommer därför att genomföra vattenanalys på vattnet från kranarna för att därefter besluta om eventuella fortsatta åtgärder.

2) Statuskontroll av lägenhet. Styrelsen har muntligen fått ett acceptabelt erbjudande (pris och innehåll) på statuskontroll av el- och va-installationer i lägenheterna. Med syftet att minimera föreningens risk för skador orsakade av felaktiga el- och va-installationer kommer statuskontroller att genomföras i närtid. Vi väntar nu på skriftligt beställningsunderlag för att kunna göra slutlig beställning. I statuskontrollen ingår:
a) badrum: fuktindikering, golvbrunn, rörgenomföringar, väggbeklädnad, golvbeklädnad, elinstallation, ventilation, blandare, wc-stol, radiator, handdukstork, ombyggnation, värmegolv
b) kök: diskmaskin, skvallermatta, blandare, elinstallation, ventilation, radiator, ombyggnation, värmegolv
c) tvätt/grovkök: tvättmaskin, blandare, golvbeklädnad, golvbrunn, elinstallation, ventilation, radiator, kondenstumlare
d) rum: elinstallation, ventilation, radiator, ombyggnation
e) hall: elinstallation, ventilation, radiator, brandvarnare, kopplingsgrop, värmegolv, ombyggnation

3) Möjlighet att stänga av vattnet för boende på ovanvåning.
den som bor i en tvåa eller trea på ovanvåningen har idag ingen möjlighet att stänga av vattnet i sin lägenhet. Idag stängs vattnet av i rörkulverten på bottenvåningen, dvs i en annan lägenhet. Vi kommer därför efter genomförd statuskontroll (se ovan) att installera avstängningsventiler (Ballofix-ventil) för varm- och kallvatten i kök och badrum i lägenheterna på ovanvåningen, där det inte redan är installerat av den boende.

4) den 28 april kommer årsstämman att hållas i föreningslokalen. Liksom vi gjort de senaste åren kommer vi att servera mat ifrån Matmakarna och på anmälningslappen som inom ca 10 dagar kommer i din brevlåda finns möjlighet att anmäla att du vill ha mat och även om du har specifika krav, såsom allergier eller andra orsaker till att välja bort en viss sorts ingredienser. Direkt efter årsstämma kommer vi att hålla medlemsmöte.

Svartmyror på området

Nu när våren har kommit så kommer också snart vårt vanliga problem med svartmyror som tar sig in i lägenheterna. Vi har avtal med Anticimex och enklast ringer du dit:

Anticimex Lund
Skiffervägen 84
224 78 Lund
Tel: 075 245 10 00

Oftast vill de först skicka myrdosor till dig. Hjälper inte dessa inom någon vecka så kontakta dem igen. Då skickar de ut någon som sprutar och detta hjälper till 100%, men jag antar att det inte är lika miljövänligt.
Bäst av allt är att det är gratis för dig som boende, så vänta inte för länge med att kontakta dem.

Årsmötet

Nu är kallelsen, inklusive årsredovisningen, till årsmötet utdelade i brevlådorna. Har du inte redan gjort det så boka in den 28 april kl 19.00
Liksom tidigare år så träffas vi i föreningslokalen och det bjuds på mat från Matmakarna. I kallelsen finns en anmälningsblankett. Fyll i och lämna i föreningsbrevlådan så hjälper du oss att köpa lagom mycket mat till kvällen. Välkomna

Målning på området

Målningsentreprenaden kommer att pågå mellan v16-26 och kommer att utföras av Sandå i Sverige AB.
Under den här tiden kommer det att finnas en arbetsbod placerad på vändzonen och man kommer också att ha en del arbetsfordon, släp och liftar på plats. Prata gärna med era barn om det här så att inga olyckor sker, varken under arbetstid eller på kvällar och helger.
Målningsarbetena kommer att föregås av att man tvättar fasaden och det ingår också rengöring av taken. Sandå kommer att presentera ett ungefärligt tidsschema, men datumen är inte exakta då väder, framför allt regn, kan komma att ändra schemat, därför kommer vi snarare att förlita oss på en schematisk ordningsföljd, där vi kan se i vilken ordning husen kommer att tas om hand i. På så sätt kan vi alla se hur långt man har hunnit och vi kan på så sätt förbereda oss genom att ta bort utemöbler och annat som vi inte vill ska bli smutsigt när man tvättar.
Sandå har också lovat att informera via lappar i brevlådan under entreprenadens tid så att alla ska ha blivit informerade innan man påbörjar arbetet vid din lägenhet (t.ex. ska ju alla fönster målas och det är ju trevligt att veta i förväg när man kan förvänta sig en målare utanför sitt fönster).
Man kommer att behöva tillgång till nyckel till lägenheterna i hus 51 och 79 för att kunna komma åt att måla på baksidan. I övrigt kommer man troligen att komma åt allt ifrån utsidan. Eventuellt kan man behöva komma åt en del fönster från insidan ifall rötskador ska åtgärdas.

Alla träytor måste vara frigjorda från växtlighet och annat så att målarna får bra arbetsyta och kommer åt överallt.