Besparingsåtgärder

Vad som överenskoms på medlemsmötet måndagen 19/9

På mötet kom vi överens om att vi alla, solidariskt, måste hjälpa till att hålla nere energiförbrukningen.

Vi kom överens om att styrelsen får tillåtelse att sänka inomhustemperaturen från nuvarande 22,5 grader till 19,5 grader.
För att bibehålla så mycket som möjligt av värmen inomhus är det därför viktigt att vi alla:
– håller fönster och dörrar stängda i så stor utsträckning som möjligt.
– Inte har fönster öppna under längre tid, t.ex. i sovrummet. Stäng istället av elementet i sovrummet och vädra stort men kort.
– kollar skicket på gummilisterna i dörrar och fönster. Bauhaus och Biltema har billiga lister ifall man behöver byta ut listerna.
– funderar på om man kan sätta köksfläkten på lägsta hastigheten, vilket sparar värme.
– stänger dörren till rum vi inte vistas i så ofta och stänger av elementet i det rummet.

Vi kom överens om att vi tillsammans ska se till att föreningen sparar 30% av nuvarande varmvattenförbrukning. Detta måste göras av alla, efter bästa förmåga. Besparingspotentialen är olika för olika personer. En del snålar redan på varmvattnet, medan andra har större möjlighet att dra ner på sin förbrukning. T.e.x. kan man:
– duscha kortare tid
– stänga av vattnet under tiden man tvålar och schamponerar sig.
– duscha istället för att bada
– Inte handdiska under rinnande vatten
– inte låta varmvattnet rinna i kökskranen när man jobbar i köket

Vi kom överens om att det från och med nu ska vara obligatoriskt att källsortera sina sopor. På så sätt kan vi minska ner på kärlen för brännbart restavfall, vilket sparar pengar. Det brännbara avfallet kostar nästan 5 gånger så mycket som motsvarande mängd källsorterat avfall. Genom att slänga i rätt kärl kan vi alltså spara pengar utan någon egentlig ansträngning.
För att vi alla ska komma ihåg (bli påminda) så kommer tagglåset till miljörummen att aktiveras och små “komihåg-lappar” kommer att sättas upp på dörrarna som man kan läsa när man öppnar dörren …
För varje grej vi slänger i rätt kärl sparar vi pengar åt föreningen och i slutändan oss själva.

Ovanstående kommer att följas upp och redovisas här så ofta vi mäktar med, förhoppningsvis minst 1ggr/vecka.

Vi i styrelsen hoppas att alla som bor här kan ställa upp på ovanstående. Så länge vi ser , i uppföljningen, att vi verkligen kan hålla fast vid de överenskomna besparingarna så kan vi klarar oss med en något mindre höjning av avgifterna än vad vi annars måste ta till.

Vi kommer att kalla till nytt möte i slutet av januari där vi ska försöka sammanfatta hur det har gått hitintills och där alla får möjlighet att komma med tankar och synpunkter på hur det går er.