Vårvandring

I förra veckan genomfördes, tillsammans med Riksbyggen, det vi kallar “vårvandring” på området.

Syftet är att uppmärksamma en del av de åtgärder som behöver genomföras, framför allt när det gäller trädgårdsskötsel.
Bland annat har det nu plockats en del skräp i ytterkanterna på området och det kommer att bytas ut en del häckplantor runt om som håller på att dö.
Urnorna kommer att få växter, men det dröjer ytterligare några veckor.

Sopning av gångbanorna kommer också att ske i närtid.

Det har under många år varit svårt att få växter att växa i rabatterna på gavlarna till en del hus. Vi ska i år försöka att byta ut lite av jorden, för att se om det är där problemet ligger.

Vi kommer att behöva se över behovet av att lag tegelväggarna på en del ställen. Bland annat finns det en del tegelstenar ovanför fönster och dörrar som börjat släppa.

Putsning av hussocklarna kommer att påbörjas inom kort.

Arbetet med den nya grinden pågår för fullt, fast det inte syns…
Entreprenörer är utsedda och nu väntar vi bara på att kommunen ska meddela tillåtelse om byggstart. Det kommer att bli en dubbelgrind med motoriserad öppning. På var sida om grinden kommer det att finnas öppna passager för gående, cyklister och andra icke bilburna. Ena passagen kommer att vara tillräckligt bred (1500mm) för rullstolar och permobiler.
Grinden kommer att öppnas med tag, samma system som till förråden i skyddsrummen, med automatisk öppning och stängning. Sysav och räddningstjänsten har varit involverade för att möjliggöra att de kan komma in på området vid behov.

Kom gärna med förslag på ytterligare saker som vi kan förbättra på området. Vi har ju snart årsmöte och då finns dessutom möjlighet för den som vill engagera sig ännu djupare att gå med i styrelsen.

 

Dricksvatten

På medlemsmötet i torsdags, framkom det att flera boende tycker att lukt och smak på vattnet blivit sämre den senaste tiden.
När vi senast testade vattnet var det drickbart med anmärkning. För att säkerställa att det i alla fall inte blivit värre har jag nu beställt några provkit så att vi ska kunna testa vattnet på några ställen på området.

För att förtydliga, så visade förra provtagningen att det inte fanns några spår av E.coli eller legionella i varmvattnet. Vi håller tillräckligt hög temperatur i varmvattnet för att undvika bakterietillväxt.

Problemet finns i kallvattnet, men det framkom också på mötet att inte alla boende ha dålig lukt i vattnet. Detta tyder på att problemet sitter i den sista biten vattenrör, från kulverten ut till köks- och badrumskranarna.

Rekommendationen tills vidare är, som tidigare, att spola tills eventuell lukt försvunnit innan man dricker vattnet.

Trots många kontakter med olika vattenreningsföretag och konsultföretag har vi ännu inte hittat någon som kan presentera en åtgärd som de kan garantera att den fungerar. Nu har vi sedan i torsdags en ny styrelse och vi får med förnyad kraft ta tag i det här problemet.