Vårvandring

I förra veckan genomfördes, tillsammans med Riksbyggen, det vi kallar “vårvandring” på området.

Syftet är att uppmärksamma en del av de åtgärder som behöver genomföras, framför allt när det gäller trädgårdsskötsel.
Bland annat har det nu plockats en del skräp i ytterkanterna på området och det kommer att bytas ut en del häckplantor runt om som håller på att dö.
Urnorna kommer att få växter, men det dröjer ytterligare några veckor.

Sopning av gångbanorna kommer också att ske i närtid.

Det har under många år varit svårt att få växter att växa i rabatterna på gavlarna till en del hus. Vi ska i år försöka att byta ut lite av jorden, för att se om det är där problemet ligger.

Vi kommer att behöva se över behovet av att lag tegelväggarna på en del ställen. Bland annat finns det en del tegelstenar ovanför fönster och dörrar som börjat släppa.

Putsning av hussocklarna kommer att påbörjas inom kort.

Arbetet med den nya grinden pågår för fullt, fast det inte syns…
Entreprenörer är utsedda och nu väntar vi bara på att kommunen ska meddela tillåtelse om byggstart. Det kommer att bli en dubbelgrind med motoriserad öppning. På var sida om grinden kommer det att finnas öppna passager för gående, cyklister och andra icke bilburna. Ena passagen kommer att vara tillräckligt bred (1500mm) för rullstolar och permobiler.
Grinden kommer att öppnas med tag, samma system som till förråden i skyddsrummen, med automatisk öppning och stängning. Sysav och räddningstjänsten har varit involverade för att möjliggöra att de kan komma in på området vid behov.

Kom gärna med förslag på ytterligare saker som vi kan förbättra på området. Vi har ju snart årsmöte och då finns dessutom möjlighet för den som vill engagera sig ännu djupare att gå med i styrelsen.