Boendepärmen

Välkommen till Brf Bogesholms boendepärm!

Välkommen till vår gemenskap och hoppas att du ska trivas här hos oss.
Boendepärmen är vår centrala plats för att samla all viktig information och regler som gäller i vår förening. Tanken är att göra det lättare för dig att hitta den information du behöver, oavsett om det handlar om regler, rutiner eller annan relevant föreningsinformation.

För att göra boendepärmen mer tillgänglig och aktuell övergick vi år 2015 till en onlineversion. Denna version är den som gäller, även om det skulle finnas en tidigare pappersversion kvar i din lägenhet. Vi ser till att uppdatera innehållet kontinuerligt och varje rubrik är daterad för att visa när informationen senast uppdaterades.

Om det är något du saknar eller om du har förslag på förbättringar är du alltid välkommen att kontakta styrelsen. Vi är här för att lyssna på dina åsikter och arbeta för att göra vår förening ännu bättre. Vi fyller på boendepärmen allt eftersom vi blir uppmärksammade på behovet.

Har du frågor om regler eller annan information? Dela gärna dina funderingar på föreningens Facebooksida . Genom att diskutera och dela kunskap där kan vi alla bidra till en öppen och informativ gemenskap.


Så här hittar du informationen du söker
Här nedan finns innehållsförteckningen över innehållet i boendepärmen.
Du kan också använda sökfunktionen för att leta efter specifika ord på hela webbplatsen.

Innehållsförteckning

Andrahandsuthyrning av Garage, p-platser och förråd

Uppdaterad 2023-05-08

All andrahandsuthyrning av förråd och garage sköts av de boende själva. Det finns ingen officiell kö.
Föreningen har tagit fram ett förslag på kontakt som du gärna får använda dig av. Det reglerar bland annat vad som gäller när föreningen begär tillträde till garaget vid t.ex. brandbesiktning:

Se också rubriken “Garage, p-platser och förråd” för allmän info om garage, p-platser och förråd.

Andrahandsuthyrning av lägenhet

Uppdaterad 2023-05-08

Du som äger en bostadsrätt får hyra ut din lägenhet om föreningen går med på det.
Om du låter någon annan använda din bostadsrätt självständigt är det en uthyrning i andra hand. Du får hyra ut i andra hand om föreningen godkänner det.
Hyr du ut ett eller flera enskilda rum, medan du själv bor kvar kallas det att ha inneboende. Detta kräver inte något tillstånd.

Skulle du hyra ut i andra hand utan att ha tillstånd från föreningen riskerar du att förverka bostadsrätten. Det betyder att du förlorar rätten till bostaden.

Uthyrningstid

Om föreningen godkänner andrahandsuthyrning, görs det för 6 månader i taget. Detta kan sedan förlängas, men som längst till en totaltid på 2 år.

Tillstånd från styrelsen

När du vill hyra ut din lägenhet i andrahand ska en ansökan skickas till styrelsen. Det är styrelsen som lämnar tillstånd till andrahandsuthyrningen.

Bostadsrättsföreningen har rätt att ta ut en avgift för andrahandsuthyrning. Avgiften per år är satt till 0,1 prisbasbelopp och betalas halvårsvis.

Giltiga skäl

Även om reglerna för att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand är ganska generösa så godtas inte alla skäl.
Till exempel är det inte godtagbart att hyra ut sin lägenhet av bara ekonomiska skäl, såsom att hyra ut i korta perioder vid semestertider eller för att betala tillbaka lånet på sin bostadsrätt.

Giltiga skäl för andrahandsuthyrning
– Ålder eller sjukdom. Ett skäl som anses godtagbart är om du behöver läggas in på sjukhus eller annat boende på grund av ålder eller sjukdom. Det spelar ingen roll om du kommer att kunna använda lägenheten igen eller inte.
– Tillfälligt arbete eller studier på annan ort. Orten ska ligga längre bort än det som kan anses utgöra normalt pendlingsavstånd, som huvudregel mer än cirka 8-10 mil bort eller en restid som överstiger 1,5 timme enkel väg.
– Längre utlandsvistelse. För att en utlandsvistelse ska anses som längre ska den pågå i minst några månader.
– Provsamboende. Att vilja provsambo i ett parförhållande utgör ett godtagbart skäl. Provboende kan ske i den enes bostad eller i en gemensamt anskaffad bostad.
– Uthyrning till närstående. Att barn eller andra närstående behöver bostad är ett godtagbart skäl, även det under en begränsad tid.

Utöver de situationer som nämns ovan kan det finnas andra orsaker för dig att hyra ut din lägenhet i andra hand. Exempel på sådana skäl kan vara att du köpt en bostadsrätt för att bosätta dig i efter pensionering, men behöver hyra ut den under en övergångstid. Ett annat skäl som kan anses godtagbart är kortvarig uthyrning i väntan på bättre marknadsförutsättningar för försäljning.

Ansvar

Kom ihåg att du som bostadsrättshavare är betalningsansvarig gentemot föreningen. Det är alltså ditt ansvar att avgiften betalas i tid. Vi rekommenderar därför att du väljer att få avier och meddelanden skickade till adressen där du bor under uthyrningsperioden.

Som bostadsrättshavare är det du som är ansvarig för lägenheten och betalningen av årsavgiften även under tiden då du hyr ut lägenheten. Tänk därför på att det kan vara bra att noga undersöka andrahandshyresgästens betalningsförmåga och skötsamhet. Det är alltid bra att skriva ett kontrakt mellan dig och din hyresgäst innan hyresperioden börjar. I kontraktet bör hyresperiod, hyra och uppsägningstid framgå.

Otillåten andrahandsuthyrning

Kom ihåg att alltid söka tillstånd vid andrahandsuthyrning. Att hyra ut lägenheten utan medgivande från din föreningen är grund för uppsägning av din bostadsrätt. Även uthyrning efter att tidigare tillstånd löpt ut räknas som en otillåten andrahandsuthyrning.

Anticimex

Uppdaterad 2021-01-21

Brf Bogesholm har avtal med Anticimex gällande skadedjursbekämpning.

Om du upptäcker skadedjur i din lägenhet är det din skyldighet att åtgärda detta genom att kontakta Anticimex för konsultation/åtgärd. I det fall skadedjuren har orsakat skada och det hade kunnat undvikas genom att den boende i tid begärt hjälp från Anticimex, kan den boende blir ersättningsskyldig mot föreningen.
Svartmyror är ett återkommande problem. Från Anticimex kan du konstadsfritt få myrdosor. Myrorna brukar försvinna efter ungefär en vecka efter att man placerat ut dosorna vid myrstigarna. Hjälper inte detta finns det Kiselgur (ett vitt ickegiftigt pulver) att köpa på t.ex. Granngården. Detta är pulveriserat kisel som fastnar på myrorna och torkar ut dem.
Silverfiskar kan ibland bekämpas med dosor som kan fås från Anticimex.
Getingbon inomhus brukar Anticimex komma och spruta. Getingar gör mycket nytta i naturen, så fundera en extra gång på om du verkligen måste spruta ihjäl getingar som bosatt sig utomhus på tomten.
Bin och humlor är inte skadedjur och dem ska vi vara rädda om.
Möss försöker vi hålla ute genom att föreningen regelbundet kontrollerar fastigheterna så att det inte finns några hål som de kan komma in i. Mössen brukar inte bry sig så mycket om våra ansträngningar utan kommer ändå in när kylan kommer på hösten. De tycker om att röra sig ovanför köksskåpen där ventilationsrören går. De kryper också i väggarna mellan lägenheterna och kan då också leta sig ända upp på vinden. Det är därför bra att regelbundet leta efter muslortar. Misstänker du att du fått in möss så sätt ut musfällor och beta med Snickers. Köp Snickers i tvåpack: en till musen och en till dig själv.
Hos Anticimex kan du beställa ett “kit mot mus” bestående av en slagfälla innehållandes lockämne.
Råttor är mycket svåra att bli av med. Misstänker du att det inte är möss utan råttor du fått in i huset måste du omedelbart göra en felanmälan till Riksbyggen så att styrelsen blir uppmärksammad på problemet. Vi gör då en utökad kontroll av fastigheten och letar efter möjliga hål där råttorna tar sig in. Det är sedan viktigt att du sätter ut råttfällor (inte de mindre musfällorna) på vind och vid de ställen där du tror att de tar sig in. Beta med t.ex. Snickers. Minska risken att dra hit råttor genom att inte sätta ut fågelbord för att mata vildfåglar i trädgården och mata inte katten med matskålar stående utomhus. Anticimex gör inte något mer än ger förebyggande råd när det gäller råttor. Fällor med bekämpningsmedel, som är sista utvägen är otroligt dyra och hitintills har vi aldrig behövt gå så långt så att vi använder bekämpningsmedel på området.

Att anlita Anticimex är kostnadsfritt för den boende.

Avloppen

Uppdaterad 2023-11-29

Föreningen har i oktober/november 2023 precis avslutat renspolning av samtliga avloppsrör i föreningen.

Två saker har vi lärt oss.
Det första är att det är matfett/olja som orsakar förträngningarna/stoppen och det andra är att det är propplösare (kaustiksoda och allehanda produkter som sägs lösa proppar) som gör fettet hårt som betong. Det är de lägenheter där man använt propplösare som varit svårast att rengöra.

Det är därför inte tillåtet att använda propplösare för att lösa proppar. Har du problem med flödet i avloppet ska det felanmälas till Riksbyggen, så att de kan skicka ut en spolbil som spolar rent.

För några år sedan fick alla lägenheter en grön ”fettratt” för att samla upp matfett och olja från köket. Kommunen delar ut trattar gratis i kommunhuset.

Det är önskvärt att vi tillsammans ser till att framöver hålla olja och fett borta från avloppen, så slipper vi förhoppningsvis spola dem under lång tid. Ta därför för vana att hälla över matfett och matolja från grytor och stekpannor till en PET-flaska med hjälp av tratten, och torka bort det sista av fettet med hjälp av lite hushållspapper. Då blir det minimalt med matfett/olja som rinner ut i avloppet.

När man fyllt sin flaska med överblivet matfett kan man antingen slänga den i ”brännbart” i våra miljörum eller lämna den på Sysav där de tar emot fettet för återvinning. Obs, tratten flyttar man över till en ny flaska.

Balkongerna

Uppdaterad 2019-04-29

Balkongerna på andra våningen, som 2.orna och 3:orna har, har ett trallgolv som är delat i 3 delar. Det är byggt på detta sättet för att det ska vara möjligt att lyfta golvet lite i taget, utan att det blir för tungt, så att man kan rengöra plåttaket undertill från löv och annat smuts.

Bilfritt område

Uppdaterad 2022-12-31

Brf Bogesholm är ett bilfritt område innanför grinden. Parkering ska ske på de härför avsedda parkeringsplatserna. Parkeringstillsyn sköts av Q-park/Aimo park.
Vid in- och utflyttning tillåts att man kör sitt flyttlass på gångvägarna om det sker i gångfart. Vi är rädda om våra barn och alla andra som vistas i området.

Alla taggar i taggsystemet fungerar till grinden.

Våra gångvägar inom området är utformade i samråd med Räddningstjänst Syd och tjänar som brandvägar. Det innebär att de aldrig får blockeras så att utryckningsfordon hindras att komma fram.
Vid lite tyngre av- och pålastning är det också okej att köra in sin bil innanför grindarna, men detta ska vara av kortare karaktär och förutsätter att man sedan kör ut sin bil igen när av- och pålastning är klar. Det innebär också att man måste vara beredd på att sekundsnabbt flytta sin bil ifall Räddningstjänsten behöver komma in.

Helst ser vi att man istället använder sig av den fyrhjuliga vagnen, som finns vid miljörummet på 50-gården.

Boendepärmen

Uppdaterad 2022-09-23

Den fysiska boendepärmen i pappersformat, som eventuellt finns kvar i lägenheten slutade att uppdateras för länge sedan, men kan fortfarande ha giltig information om just din lägenhet, så titta igenom ifall det finns t.ex. kvitton, värdebevis eller något som kan vara av värde för dig. I övrigt har vi ersatt all information med informationen som du hittar här i vår online-boendepärm.

Bostadsrättsförsäkring

Uppdaterad 2018-03-13

Brf Bogesholm har tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring hos Folksam. Hemförsäkring måste du dock teckna individuellt hos valfritt bolag. Försäkringsbevis finns att ladda ner i dokumentarkivet.

Brandvarnare

Uppdaterad 2024-04-02

Brf Bogesholm har försett varje lägenhet med 1 st brandvarnare per våning. Dessa är föreningens egendom och får således inte tas med vid flytt. Under åren har föreningen använt sig av olika sorters brandvarnare, men det ska ändå finnas en st per våning. Det är den boendes ansvar att se till att brandvarnarna finns på plats och att de fungerar.
En trasig brandvarnare ska omgående bytas ut. Nya brandvarnare tillhandahålls av föreningen. Observera att det krävs att du lämnar in din trasiga brandvarnare för att du ska få en ny.
Brf Bogesholm rekommenderar alla att komplettera sin lägenhet med ytterligare brandvarnare, så att det finns en i samtliga sovrum. Dessutom kan man öka möjligheten att snabbt ingripa vid brand genom att skaffa brandfilt (t.ex. IKEA) samt brandsläckare (t.ex. Jula, Bauhaus mm).

En gång om året, 1 december, har vi “brandvarnardagen”. I samband med denna dagen delar föreningen ut batterier till din brandvarnare. Även om batterierna håller längre så rekommenderar vi att du ändå byter de gamla (de gamla kan du använda i fjärrkontroller eller annat, så slösar vi/du inte på fullt funktionsdugliga batterier). Genom att byta batterierna får du också en möjlighet att se över funktionen hos brandvarnarna.

Om det brinner – Gör så här (från Brandskyddsföreningen)

  • Rädda först de som är i livsfara – men utsätt dig inte för risker. Ta dig ut så snabbt du kan. Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt. Ta dig ner under röken – nere vid golvet är det lättare att se och andas.

    Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Om du kommer till en stängd dörr – öppna den inte utan att först ta reda på om det brinner på andra sidan. Känner du på dörren upptill och den är varm brinner det förmodligen på andra sidan.

    Stäng alla dörrar bakom dig. Stängda dörrar hindrar branden från att sprida sig snabbare.
  • Varna alla som hotas eller påverkas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet.
  • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Möt upp räddningstjänsten när de kommer.
  • Släck branden om du bedömer att du klarar det. Använd en brandsläckare och rikta mot glöden – inte mot lågorna.

    Ovanstående ordning är enbart en rekommendation. Det är den aktuella situationen som avgör i vilken ordning du verkligen ska agera.

Brandvägar på området

Uppdaterad 2023-05-17

Flertalet vägar på området är klassade som brandvägar och får inte blockeras.
Se denna karta för mer information om vilka vägar som är klassade som brandvägar.

Budget

Uppdaterad 2017-01-17

Till vår hjälp i budgetarbetet har vi vår Underhållsplan, som uppdateras årligen. I underhållsplanen samlar vi allt underhållsbehov och får på så sätt en bra överblick över kommande underhållsbehov. I Underhållsplanen ser vi underhållsbehovet om 1 år, 2 år, 3 år, 4 år, 5 år, 10 år, 15 år, 20 år 30 år, 40 år och 50 år.
Underhållsplanen gör att vi tidigt får kännedom om det årliga avsättningsbehovet, även för kostnader som ligger långt fram i tiden. På så vis får föreningen en jämnare och mer rättvis boendekostnad över tiden. Vi har därför en lång tradition av att kunna utföra underhållsarbete utan att det påverkar månadsavgiften för föreningens medlemmar.
Vår erfarenhet visar också att en ordentlig underhållsplan minskar antalet reparationer och därför ger lägre underhållskostnader över tiden.

Byggbeskrivning mellanväggar i garage

Uppdaterad 2022-01-07

Vill ni bygga mellanväggar i garaget? Titta då på byggbeskrivningen och uppför väggarna efter denna. Garage är omgärdat av mycket regelverk, t.ex. vad gäller brandskydd. För att din mellanvägg ska bli godkänd och för att du ska slippa riskera att hållas ansvarig vid en eventuell brand är det viktigt att garageväggen byggs enligt regelverket. Följ nedanstående beskrivning för att få det rätt från början.

(Klicka på länken nedan för att öppna beskrivningen)

Cykelförråd

Uppdaterad 2023-05-24

På området finns 3 st låsbara cykelförråd, ett på var gård, som rymmer 20 cyklar var. Alla boende ges tillträde till cykelförråden. Det finns dessvärre inte plats för annat än cyklar i förråden.

Detaljplan Högalid mm

Uppdaterad 2023-11-06

Detaljplaner för hela Kävlinge kommun finns att läsa på kommunens hemsida.

El-abonnemang

Var och en tecknar sitt eget el-abonnemang. Elnätet ägs av Skånska Energi.
Föreningen köper vindkraftproducerad el till det som föreningen ansvarar för.