Boendepärmen

Innehållsförteckning

Energideklaration

Uppdaterad 2021-05-27

Energideklaration ska göras vart 10:e år. Senaste energideklarationen gjordes i maj 2020. Denna finns att ladda ner för varje hus i vårt dokumentarkiv under rubriken “Energideklaration”.

Entrébelysning

Uppdaterad 2022-01-07

Entrebelysningen, utanför entrédörren, styrs automatiskt av att gemensamt skymningsrelä. Den tänds när det skymmer och släcks när det ljusnar. El-förbrukningen går på föreningens kostnad.
Föreningen ansvarar för ljuskällan och månatligen ronderas hela området och trasiga lampor byts ut. Vi använder oss av Osram Paratohom LED-belysning på 7W med färgtemperaturen 2700K. Förväntad livslängd är ca 4 år. Föreningen ansvarar för de svarta armaturerna med hängande lamporna. En del boende har valt att inte byta till föreningens standardarmatur och ansvarar då själva för armaturen.

Facebook

Uppdaterad 2023-05-24

Föreningen har en facebooksida www.facebook.com/groups/bogesholm/ Här informerar vi löpande om vad som händer och här är det fritt fram för alla boende att diskutera boendefrågor. Det är frivilligt att gå med i gruppen, men för den som vill hålla sig informerad rekommenderas det starkt att gå med, då pappersutskick sker mycket sällan medan uppdatering på facebook-sidan sker mycket ofta.

Fakturor

Uppdaterad 2023-01-27

Fakturor till föreningen ska skickas i PDF-format till nedanstående epostadress:

riksbyggen.std.mailinvoice@postenscanning.se

Fakturan måste märkas med nedanstående fakturaadress:

RBF Bogesholm
Fack 97818652
R 879
106 37 Stockholm

Föreningens organisationsnummer är 716407-0059.

Observera att inga fakturor betalas ifall de inte är godkända av föreningen i förväg.

Felanmälan

Uppdaterad 2022-0-23

Om du upptäcker ett fel eller brist i din lägenhet och vill ha hjälp att åtgärda ska du i första hand kontakta Riksbyggen. Det gör du antingen på telefon 0771-860 860, eller via Riksbyggens hemsida.
Riksbyggen registrerar ditt ärende och du ska också få ett löpnummer så att du senare ska kunna få återkoppling i ditt ärende. Gäller det ett fel som behöver omedelbar åtgärd så använd i första hand telefonnumret och ring. Riksbyggen kan då omedelbart ringa ut väktare som t.ex. kan hjälpa till att stänga av vatten, eller el.

Vid akut fara ska du ringa 112.

Föreningslokal/festlokal

Uppdaterad 2021-02-26

Vi har en gemensamhetslokal/festlokal som tillåter 50 gäster, men är mer lämpad för upp till ca 25-30 sittande gäster. Här finns bord, stolar, ljudanläggning, ljusanläggning, karaokefunktion, Wifi och porslin samt ett kök med spis, ugn, kyl, frys och diskmaskin. Toaletten är  handikappanpassad och här finns även duschmöjlighet.
Föreningslokalen saknar övernattningsmöjlighet. Hyrs bara ut till boende inom föreningen.

Ska du renovera ditt badrum så finns det möjlighet att låna nyckel till duschutrymmet.

Förråd

Uppdaterad 2023-09-01

Varje lägenhet har ett externt förråd knutet till sig. Förråden till 2- och 3-rumslägenheterna är placerade runt om på området i olika låsbara utrymmen. Några är kallförråd och några är varmförråd. Är du i färd med att köpa en lägenhet så kan säljaren/mäklaren svara på vad som gäller för just den aktuella lägenheten.

4-rumslägenheterna har sina förråd placerade på vinden ovanför respektive lägenhet och är kallförråd.

Förråden är obligatoriska hyresobjekt. Kommer du inte själv att utnyttja förrådet, och bor i en 2- eller 3-rumslägenhet så kan du hyra ut förrådet i andrahand. Det är flera boende som vill ha extra förrådsutrymme. (Det är endast 2- och 3- rumslägenheterna som kan hyra ut i andrahand då,  vindsförråden för 4-rumslägenheterna endast nås via vindsluckan i respektive lägenhet.

All andrahandsuthyrning garage och p-platser sköts av de boende själva. Det finns ingen officiell kö.
Föreningen har tagit fram ett förslag på kontakt som du gärna får använda dig av:

Observera att nyckeln till förråden är personligt utkvitterade av den boende. Vid utflyttning ska nyckeln lämnas tillbaka till föreningen. Du får då kvitto på återlämnandet. Den som flyttar in kvitterar sedan personligen ut nyckeln från föreningen.

Garage och p-platser

Uppdaterad 2024-03-25

Parkering är inte tillåten utanför markerade p-platser. All parkering utanför markerade p-platser innebär att du blockerar vägen för garage eller utryckningsvägar.

Förhyrda garage/P-platser

Till varje lägenhet finns det ett garage/p-plats knutet. 2-rumslägenheterna har en dedikerad p-plats och 3- och 4-rumslägenheterna har ett dedikerat garage.
Garage och P-plats är obligatoriska hyresobjekt. Kommer du inte själv att utnyttja garage- eller p-platsen så kan du hyra ut den i andrahand till någon annan boende. Det är flera som vill ha garage eller p-plats för extrabilar.

Fjärrkontroll/garagenycklar

Det är viktigt att komma ihåg för dig som flyttar in och flyttar ut att fjärrkontrollen till garaget samt 2 st nödöppningsnycklar följer med köpet. Dessa behövs för att du ska kunna öppna och stänga garageporten, även vid strömavbrott, eller andra fel på porten.

När fjärrkontrollen slutar fungera brukar det vara något av följande:

 • Batteriet börjar bli dåligt. Om öppnaknappen börjar fungera sporadiskt, och det fortfarande lyser rött när du trycker på en knapp kan batteriet vara dåligt. Prova att byta batteri. Batteriet sitter under bakom luckan på baksidan av fjärrkontrollen. Du behöver en liten stjärnskruvmejsel för att öppna. Batteriet som passar heter CR 2032.
 • Fjärrkontrollen lyser när man trycker på knappen, men det hjälper inte att byta batteri. Fjärrkontrollen kan ha tappat minnet och kan behöva programmeras om. Manual för hur man programmerar fjärrkontrollen finns här.
 • Fjärrkontrollen lyser inte av okänd anledning, eller den slutade lysa när du körde den i tvättmaskinen eller körde över den med bilen …
  Du behöver köpa en ny fjärrkontroll. Du kan köpa en ny fjärrkontroll av garageportsexperten i Malmö, eller beställa en på Internet. Det billigaste stället vi har hittat samma fjärrkontroll som original är på Amazon.se
 • Det kan vara strömavbrott på området. Kan grannarna öppna sina garageportar? Om inte, vänta till strömmen kommer tillbaka, eller använd din nödöppningsnyckel för att öppna den lilla kromade låscylindern som sitter högt upp på porten. Dra ut låscylindern och dra i det röda snöret för att frikoppla motorn. Tryck sedan in den övre delen av porten för at öppna den manuellt. tryck inte upp porten med allt för stor kraft. Du kommer då att flytta på ändläget och man måste justera det manuellt för att få porten att stänga som den ska igen. Tryck istället upp porten försiktigt och använd ett mjukt handlag för att öppna porten den sista biten.

Du har slarvat bort din nödöppningsnyckel? Beställ en ny från Garageportsexperten. Kostnad okänd, men de får beställa den från tillverkaren i Tyskland, så det tar tid. Styrelsen har tillgång till en huvudnyckel, så fråga valfri person i styrelsen, så kan de hjälpa till att öppna låscylindern med nödnyckeln, alternativt med huvudfjärrkontrollen, ifall portmotorn fortfarande fungerar. Byter du på eget bevåg ut låscylindern, eller avprogrammerar huvudfjärrkontrollen från portmotorn, finns det ingen hjälp att få ifall du låser dig ute, eftersom huvudnyckel och huvudfjärren då inte fungerar längre. Du åsamskas ett kostnadsansvar för de eventuella skador som uppkommer för att ta sig in i garaget.

Mellanvägg i garage

Den som vill får bygga nya mellanväggar mellan garagen. Utförandet är beslutat och ska följas. Ritning på hur väggen ska byggas kan laddas ner här

Allmänna p-platser

Utöver de förhyrda garagen och p-platserna finns det ett antal allmänna parkeringsplatser. Du betalar för din parkering, antingen per timme eller via månadskort. Hanteringen av detta sköts av Aimo-park.

Körriktningen in/ut från parkeringsplatsen är markerad med vägmärken. Genom att enkelrikta trafiken in/ut från parkeringsplatsen minskar vi risken för olyckor.

Laddstolpar/laddboxar för elbilar

Det finns 16 st. laddboxar för elbilar på parkeringsplatsen. Laddboxarna är utplacerade jämt över parkeringsplatsen så att det ska vara möjligt att nå dem från mer än en p-plats. Vi har inga p-platser som är dedikerade enbart för elbilar/laddhybrider, utan alla p-platser är tillgängliga för alla biltyper.

Alla boende kan meddela styrelsen att man vill ha behörighet att ladda sin (eller någon annans) elbil.

Gör så här för att få behörighet till laddstolparna.

 • För att få åtkomst till elbilsladdningen ska du först tagga taggläsaren till valfritt miljörum. På så sätt ser styrelsen vilken tagg som du vill använda.
 • Fyll sedan i formuläret och skicka in. Därefter skapas (manuellt) ett konto hos Compleo, som är föreningens leverantör av laddtjänster.
 • Därefter kommer ett mejl från Compleo HUB (som sköter faktureringen), där du klickar på aktivera-knappen för att aktivera ditt konto.
 • Direkt när du har aktiverat ditt konto kan du börja använda laddstolparna genom att använda din tagg för att tagga laddstolpen.
 • Kostnaden för att använda laddstolparna är föreningens inköpspris av elen+1kr/kWh (tillägget på 1,00kr/kWh är för att finansiera service och underhåll av laddarna) .
 • Föreningen tillämpar inga fasta kostnader.
 • Parkeringsavgift ska erläggas för alla bilar på parkeringsplatsen, antingen via biljett från automaten eller via månadsbiljett.
 • Laddkostnaden debiteras med jämna mellanrum via månadsavin från Riksbyggen.
 • Du kommer också att kunna logga in på Compleos system för att se din laddstatistik.
 • Parkeringsavgift ska erläggas för alla bilar på parkeringsplatsen, antingen via biljett från automaten eller via månadsbiljett.
 • Laddkostnaden debiteras med jämna mellanrum via avin från Riksbyggen.

Parkering med särskilt servicetillstånd

Innanför grindarna finns det 4 st parkeringsplatser som kräver särskilt servicetillstånd.
3 st parkeringsplatser för servicebilar
1 st parkeringsplats för bil med släp.
Servicetillstånd delas ut av styrelsen och är tidsbegränsade. Utöver Riksbyggens bilar ges servicetillstånd till hantverkare som utför arbete på området och till boende som har ett kortvarigt behov av parkera en stor bil.

GDPR

Uppdaterad 2020-06-15

Föreningen följer dataskyddsförordningen GDPR .
Dataskyddsförordningen (GDPR) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Registrering och behandling av personuppgifter är nödvändig för att föreningen ska kunna ha en fungerande verksamhet. Hur vi hanterar personuppgifter kan du läsa om på sidan [Integritet].

Grillning på området

Uppdaterad 2023-05-08

Grillning är tillåten på fram- och baksidan av tomterna, på de gemensamma gräsmattorna samt utanför föreningslokalen. Användning av engångsgrillar direkt på marken är inte tillåtet på föreningens gemensamma ytor. Föreningen äger två grillar som vid behov får nyttjas av de boende.
Kom också ihåg att kontrollera myndigheternas rekommendationer/beslut om eventuella grillförbud, som ibland inträder vid extrem torka.

Hemberedskap

Uppdaterad 2024-01-10

Att ha hemberedskap innebär att kunna klara sig utan samhällets hjälp i en vecka. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt.

Gör en plan för hur du kan ordna med vatten, mat, mediciner, kommunikation och värme i bostaden under sju dagar. Du kan behöva anpassa efter just ditt hushålls behov och förutsättningar. Finns det något annat du eller dina närstående behöver en vanlig vecka?

I den här listan hittar du tips och förslag på saker som är bra att ha hemma om något allvarligt skulle hända i samhället.
Fundera gärna på vilka av följande saker som du, din släkt och dina grannar kan dela och låna av varandra.

Hem­be­red­skap – det här är bra att ha hemma:

 • Radio – som går på batterier eller drivs med vev eller solceller.
 • Ficklampa och pannlampa – och extra batterier till dessa.
 • Vatten i flaskor och/eller dunkar.
 • Mat – gärna mat som kan förvaras i rumstemperatur, kan ätas direkt som den är eller lagas helt utan (eller med lite) vatten.
 • Stormkök och bränsle – använd helst detta utomhus.
 • Tändstickor eller tändare.
 • Stearinljus, värmeljus – eller ljus som drivs av batterier eller solceller.
 • Fotogenlampa och bränsle (lampolja eller fotogen). Tänk på att ha god ventilation när du använder en sådan lampa.
 • Alternativ värmekälla – som drivs av fotogen, gasol, diesel eller ved.
 • Tänk på att ha god ventilation när du använder en sådan värmekälla.
 • Husapotek – första hjälpen, sårvård och viktiga mediciner.
 • Hygienartiklar – till exempel våtservetter, handsprit, blöjor och mensskydd.
 • Extra batterier – av olika slag.
 • Externa batterier (exempelvis en powerbank) – se till att hålla dessa laddade.
 • Kontanter (sedlar och mynt) – behövs särskilt om betalkort och bankomater slutar att fungera.
 • Lista på papper med viktiga telefonnummer
 • – bland annat till familj, vänner anhöriga, grannar, sjukhus, kommun,
 • räddningstjänst, elleverantör och liknande.

Preppa för en vecka – skaffa en krislåda!
Gör en plan för hur du ska ordna med vatten, mat, värme och kommunikation för en vecka vid en kris.

Många samlar alla saker som de kan behöva i en kris i en särskild låda, en så kallad krislåda.

Om du förvarar sakerna på ett och samma ställe är det lätt att hitta det du behöver när du behöver det.

Du kan anpassa din krislåda efter dina behov.
Skriv ner vad du behöver en vanlig vecka.
Köp hem ett extra lager av sådant du använder och lägg det i din krislåda.

Förbered dig – tillsammans med andra
Om krisen eller kriget kommer behöver vi alla hjälpas åt.

Om du lär känna dina grannar innan något händer kommer det vara lättare att samarbeta och hjälpa varandra vid en kris.

Hemförsäkring

Uppdaterad 2017-09-13

När man bor i en bostadsrätt behöver man ha (minst) två försäkringar: hemförsäkring och bostadsrättsförsäkring (bostadsrättstillägg)
– Hemförsäkringen skaffar du själv hos valfritt försäkringsbolag.
– Bostadsrättstillägget har föreningen tecknat kollektivt hos Folksam, så det behöver inte var och en skaffa själva.

Hjärtstartare/defibrillator

Uppdaterad 2021-01-21

På ytterväggen till föreningslokalen hänger en hjärtstartare. Hjärtsstartaren är enkel att använda och den guidar dig igenom hela processen både via den tydliga displayen och genom svenskt tal via högtalare. Elektroderna är färdigkopplade och allt man behöver göra är att dra i flikarna för att få ut dem ur förpackningen. Det finns tydliga bilder på var man fäster elektroderna på kroppen (man tar av/öppnar upp kläderna på överkroppen först). Hjärtstartaren tar sedan EKG och berättar tydligt när den vill skicka stöt och när det är dags att göra mun-mot-mun-metoden. Det finns två lägen, ett barn-läge och ett-vuxenläge som väljs med en tydlig knapp. Hjärtstartaren kan vara skillnaden mellan liv och död i väntan på ambulansen. Vi har därför alla ett ansvar att omedelbart rapportera om vi upptäcker missbruk eller skadegörelse.

Hund och katt

Uppdaterad 2024-04-02

För den som skaffar hund eller katt gäller lagen om tillsyn över hundar och katter (2007:1150).
I lagen slås fast att djuren ska ”hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter”.

Ansvar för hund

Som bostadsrättshavare ansvarar du för att inte störa dina grannar. Det hör till hundars natur att skälla ibland men om din hund står och skäller, ylar eller gnyr långa perioder eller sent på nätterna så kan det utgöra en störning vilket är en förverkandegrund. Att rasta sina hundar på föreningens mark utan att plocka upp efter hunden har också ansetts kunna utgöra en störning enligt praxis. 

En skada som orsakas av en hund ska ersättas av ägaren eller innehavaren även om de inte orsakat eller vållat skadan. Som ägare eller innehavare av en hund har man därmed s.k. strikt ansvar. En innehavare är den som tagit emot hunden för nyttjande eller underhåll. Det betyder att exempelvis ett hunddagis och den som passar en hund har samma ansvar som ägaren. Det strikta ansvaret gäller inte heller bara när hunden biter en människa eller andra djur. Det gäller även vid t.ex. en krock mellan en lössprungen hund och en cyklist eller om en hanhund betäcker en avelstik. 

Du måste hålla din hund kopplad på bostadsrättsföreningens område och i gemensamma utrymmen. Koppeltvånget innebär ett fysiskt koppel, oavsett hur väldresserad din hund är.

Ansvar för katt

Förutom att inte störa grannar ställs även krav på dig som bostadsrättshavare att hålla lägenheten i gott skick. Stanken från katturin har ansetts kunna utgöra både vanvård av lägenheten och störningar om lägenheten behöver luktsaneras samt om stanken når grannar och gemensamma utrymmen. Se därför till att din katt uträttar sina behov på ett sådant sätt att grannar och lägenhetens skick inte påverkas.

Vad gäller katter har ägare och innehavare inte strikt ansvar såsom som gäller för hundar. Eftersom något strikt ansvar inte finns för katter blir allmänna skadeståndsrättsliga regler istället tillämpliga på skador katter orsakar. Det är den som drabbats av en skada som måste visa att det var katten som orsakade skadan och att ägaren också varit vållande.

Att katter ibland passerar över annans mark utgör inte en sanitär olägenhet i miljöbalkens mening. Vill man inte ha oväntat besök av katter svarar man själv för att hålla dörrar och fönster stängda och att göra ens tomt ogästvänlig för katter, t.ex. med olika dofter som katter ogillar givetvis utan att skada katten.

Inflyttning

Uppdaterad 2024-01-17

För dig som ska flytta in:
Här kommer lite samlade råd och tips för att underlätta för dig som ska flytta in på området. Boendepärmen som du just nu läser i är ganska omfattande, därför har vi samlat några av de frågor som kan vara bra att känna till redan innan man flyttat in.
Bilkörning på området
Cykelförråd
Garage p-platser och förråd
Facebook
Hemsidan
Internet
Laddstolpar
Renovering
Sophantering
Styrelsen
Taggar
Telefoni
TV
Årsavgift till föreningen

Föreningen har också en facbooksida www.facebook.com/groups/bogesholm/ Här informerar vi löpande om vad som händer och här är det fritt fram för alla boende att diskutera boendefrågor. Facebook.

Internet

Uppdaterad 2023-05-24

Föreningen har internetanslutning via fiber in i respektive lägenhet, med hastigheten 250/250MBit. Leverantör är Telenor. Avgiften ingår som en obligatorisk del i månadsavgiften eftersom föreningen har ett gruppanslutningsavtal med Telenor.
För att du som enskild bostadsrättshavare ska få tillgång till internettjänsterna kräver Telenor dock att du också tecknar ett eget avtal med dem.
Den som vill köpa till någon av Telenors tilläggstjänster, t.ex. snabbare internet eller mobilabonnemang hanterar detta själv

Vid en överlåtelse av bostadsrätten säger säljaren upp internetabonnemanget och skickar tillbaka routern. TV-boxen som krävs, tillhör den boende och behöver inte skickas tillbaka.

Köparen tecknar ett nytt abonnemang hos Telenor och berättar då för Telenor att det ska knytas till föreningens gruppanslutningsavtal. Telenor skickar då ut en ny router och en ny TV-box. Gör detta i god tid, då vi av erfarenhet vet att leveranstiden kan variera. Har man ett fastnätsnummer som man vill portera till det nya IP-telefoniabonnemanget så går det att göra via särskild blankett som finns på Telenors hemsida.

Föreningens hemsida hittar du på www.bogesholm.se
Alla boende förväntas ha läst boendepärmen så att man har kännedom om föreningen och våra gemensamma trivselregler

Föreningen har också en facebooksida www.facebook.com/groups/bogesholm/ Här informerar vi löpande om vad som händer och här är det fritt fram för alla boende att diskutera boendefrågor. Det är frivilligt att gå med i gruppen, men för den som vill hålla sig informerad rekommenderas det starkt att gå med, då pappersutskick sker mycket sällan medan uppdatering på facebook-sidan sker mycket ofta.

Observera:
I varje lägenhet kommer fibern in från taket, i hörnet i ett av sovrummen eller i vardagsrummet i en plastkanal. På ovanvåningen i 2- och 3-rumslägenheterna fortsätter även en fiber ner till lägenheten under. Fibern är mycket känslig för åverkan. En internetfiber består av en oerhört tunn glaskärna (i vissa fall plast) som är tunn som ett hårstrå. Utanpå finns ett tjockare lager skyddsplast. Böjer man eller drar för mycket i fiberkabeln så går den obevekligen sönder. Ska du renovera i din lägenhet måste du iaktta mycket stor försiktighet om du är nära fibern.
Låt plastkanalen sitta kvar som skydd för fibern och tapetsera fram till kanalen och fortsätt sedan tapetsera på andra sidan.
Ska du byta golv och fibern går igenom nuvarande golv måste du se till att inte fibern sträcks eller böjs när du tar bort befintliga golvplankor eller golvmatta. Den kommer i så fall att gå sönder. Utan undantag.
Enligt ansvarslistan är du som bostadsrättshavare ansvarig för utanpåliggande fiber. Det är mycket kostsamt att reparera fiber.

Julgranar

Uppdaterad 2023-11-29

Efter tjugondag knut, i januari, tar föreningen hit en container/släp för julgranar, så att den som vill bli av med sin julgran enkelt kan bli av med den. Exakta datum annonseras på föreningens Facebooksida.

Kameraövervakning

Uppdaterad 2020-05-27

Våra gemensamma parkeringsplatser, förråd, inklusive cykelförråden är utrustade med kameraövervakning med inspelning. Strategiska utrymmen är också utrustade med larm.

Kostnadsersättning

Uppdaterad 2022-01-07

Har du gjort ett utlägg i föreningens namn, eller kanske utfört något som berättigar till annan typ av ersättning? Då ska du använda nedanstående formulär för att begära ersättning. Glöm inte att din begäran oftast behöver attesteras av någon i styrelsen för att utbetalning ska kunna ske.

Redovisning av utlägg (kvitto ) ska medskickas.

Undertecknat underlag ska skickas till

riksbyggen.std.mailinvoice@postenscanning.se

Du kan också skicka in pappersversionen till:

RBF Bogesholm
Fack 97818652
R 879
106 37 Stockholm

Köksfläkt

Uppdaterad 2021-06-28

Föreningen har bytt ut samtliga köksfläktar (värmeåtervinningsaggregat) runt årsskiftet 2020/2021 till Fläktwood minimaster RDKS. Detta är ett FTX-aggregat, dvs aggregatet har både till- och frånluftsventilation.
Fettfiltret i metall, som sitter i fläktkåpan måste rengöras regelbundet genom antingen handdisk eller i diskmaskin. Manualen säger att kontroll av fettfiltret ska ske varje vecka och att rengöring ska ske vid behov.
Vi har serviceavtal gällande byte av luftfilter. Filtret byts en gång om året.
Manöverpanelen till fläkten har en röd larmsymbol som kan börja blinka. Detta är en inbyggd timer som inte allt är i fas med våra schemalagda filterbyten. Antingen kan du strunta i att den blinkar, då servicepersonalen kommer att återställa blinkandet vid nästa filterbyte, eller så kan du trycka och hålla inne *-knappen på manöverpanelen i minst 10 sekunder så slutar det att blinka.

Lekplatser

Uppdaterad 2024-05-16

På varje gård finns en lekplats. Vi har försökt att göra varje lekplats unik, dvs det finns olika lekredskap på varje lekplats. På så sätt hoppas vi att barn i olika åldrar ska kunna hitta roliga lekar på alla lekplatser.
Till sandlådorna finns ett nät som gärna får spännas över sargen efter avslutad lek. På sätt försvårar vi för katterna att göra sina behov i sandlådorna.

50-gården. Här finns en sandlåda, gungbräda och balansredskap.

60-gården. Här finns en gungställning med spädbarnsgungor och vanliga däckgungor för de lite äldre barnen. Här finns också en sandlåda, klättertorn med rutschkana och en fin paviljong i smidesjärn som passar perfekt när man vill sitta ner och ta en fika.
60-gården har också en stor gräsmatta som passar bra när man behöver mer plats för sin lek. Bollekar passar dock bäst på idrottsplatsen som 60-gården gränsar till (Här finns det en fullstor konstgräsplan och två gräsplaner samt ytterligare en plan där Friskis&Svettis och bågskytteklubben huserar). Längs gräsmattan och sandlådan har vi en fin plantering med körsbär, blåbär, krusbär, äpplen och röda- och svarta vinbär. Passa på och ät när det är säsong (för säkerhets skull har vi inte några planteringar på området som innehåller giftiga bär. Ser ett bär ätligt ut, så är det också det).
70-gården Här finns en snurra som passar barn i alla åldrar. Här hittar du också en lekstuga som vi byggt sommaren 2020. Lekstugan har förstås samma färgsättning som resten av området. I lekstugan hittar du ett leksakskök och bänkar och bord.

Samtliga lekplatser har strid sand som underlag och som är godkänd för lekplatser och vi besiktar lekplatserna varje år för att säkerställa att de uppfyller lagkraven och att det inte finns några lekredskap som behöver repareras.

I skogsdungen 50 meter bakom vår förening finns en slänt som passar utmärkt för pulkaåkning vintertid. På sommaren är slänten en stor gräsmatta som klipps och underhålls av kommunen.

Lysrör

Uppdaterad 2023-11-07

Uttjänta lysrör ställs i avsett papprör i miljörummet på 70-gården. Det är bara hela lysrör som ska ställas där, alltså inte glasskärvor.

Observera:

När lågenergilampor och lysrör går sönder

När en kall lampa går sönder
Samla upp lampresterna med till exempel en bit styvt papper eller kartong och lägg dem i en glasburk med lock.
Torka därefter golvet med en fuktig trasa. Lägg även trasan i glasburken, stäng burken och märk den, till exempel med texten “kan innehålla kvicksilver från en lågenergilampa”.
Lämna burken som farligt avfall.

Obs! Använd inte dammsugare. Det finns en risk för att dammsugaren ytterligare finfördelar och förångar kvicksilverdropparna och sprider dem i luften.

När en varm lampa går sönder
Vädra och lämna rummet. Den europeiska lampbranschorganisationen (ELC) rekommenderar att man lämnar rummet i 20-30 minuter.
Samla senare upp lampresterna till exempel med en bit styvt papper eller kartong och torka golvet och andra ytor i närheten av den trasiga lampan med en fuktig trasa. L
ägg lampresterna tillsammans med trasan i en glasburk med lock. Stäng burken och märk den, till exempel med texten “kan innehålla kvicksilver från en lågenergilampa”.
Lämna burken som farligt avfall.

Obs! Använd inte dammsugare. Det finns en risk för att dammsugaren ytterligare finfördelar och förångar kvicksilverdropparna och sprider dem i luften.