Hämtning av avfall

I den här kalendern kan du se vilka datum som gäller för tömning av olika sorters avfall.

Om kärlet, som du vill slänga avfall i, är fullt, så titta först och främst i något av de andra miljörummen ifall det finns plats. I annat fall ber vi dig att bära hem avfallet igen, och vänta tills nästa tömning har skett.

Om locket på kärlet inte går att stänga, då är kärlet fullt.
SYSAV tömmer inte överfulla kärl. De slänger helt enkelt det avfall, som sticker upp ovanför kanten, på golvet och lämnar det där för oss själva att plocka upp. Vi har ingen i föreningen som är anställd för att plocka upp vårt avfall från golvet, som hamnat där för att det inte fått plats i kärlet, så vänligen släng inget i ett kärl som redan är fullt.

Är något fel i miljörummet som du vill uppmärksamma styrelsen på, använd gärna vår [felanmälan] för att informera styrelsen. Fel som uppmärksammas tidigt är lättare att åtgärda innan de blir allt för stora, så tack för att du hjälper till att hålla styrelsen informerad.

Laddar… Laddar…