Grindarna


I nästa vecka kommer den sista biten till staketet vid grinden. Man kommer också att montera en magnetslinga på insidan, vilket gör att när man ska köra ut från området så kommer grindarna att öppna sig automatiskt, när man närmar sig grinden.