Redskap – Självplockning

Föreningens redskap kommer flyttas till skyddsrummet och därefter kommer det att bli självplockning av dessa. Man skall fortfarande boka via hemsidan som vanligt, och redskapen skall vara rengjorda innan de ställs tillbaka och trasiga detaljer skall meddelas till styrelsen så vi kan byta ut dessa.

Om detta sköts bra och fungerar så har vi en enkel lösning på denna punkt, redskapen kommer stå i föreningens förråd från och med 2016-08-01

Har ni inte tillgång till skyddsrummet med tagg idag? Kontakta vår nyckel ansvariga via e-post styrelsen@bogesholm.se

(För er som ännu inte har inloggning till hemsidan och där av inte kan boka redskapen ber vi er att ni kontaktar styrelsen för att skapa en användare innan vi ger ut en tagg till skyddsrummet)

thS5HBAA5I

Upp belysning för träd

Föreningen tittar på möjligheten att montera uppbelysning till en del av ingångarna till föreningen. Grundtanken är att det skall vara möjligt att ändra färg på dessa lampor för att passa våra högtider samt att vi tror att det kan öka trivseln på de mörkare årstiderna.

Bilder som ni ser nedan visar de tilltänkta platserna för belysningen.

 

 

markbelysning

Brandskyddsarbete i garagen – Mellanväggar

Följande information är taget från ett utskick som går till samtliga boende, länk till informations brevet finns här:

Brandskydd garage

 

Brandskyddsarbete i garagen

 

Som ett led i brandskyddstillsynen som föreningen måste följa, är det nu dags att se över mellanväggarna i garagelängorna. Då många boende har hittat på egna lösningar genom tiderna så är detta något vi måste se över.

Har du originalgallret i ditt garage så behöver du inte vidta någon åtgärd.

Det finns en instruktion/ritning på föreningens hemsida hur mellanväggarna får lov att byggas och med vilket material. I korthet innebär det att mellanväggen ska byggas med gipsskivor och reglar, men läs igenom underlaget för att säkerställa att ni som redan har byggt med gips följer instruktionerna, d.v.s. bara för att det sitter gips på väggarna så är det inte säkert att det är godkänt.

Följer inte mellanväggen i ert garage dessa kriterier skall de rivas och återställas till ursprungsskicket med armeringsnät alternativt gipsvägg enligt instruktioner på föreningens hemsida. Arbetet utförs av lägenhetsinnehavaren till garaget.

Det kommer 2016-10-10 finnas en container tillgänglig tills 2016-10-31 för att underlätta rivningsarbetet.

Rivning av mellanväggarna skall vara färdigställd innan 2016-10-31.

 

Eventuella frågor ställer ni till styrelsen. styrelsen@bogesholm.se

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen i Riksbyggen Brf Bogesholm

Garageportar

Nu har bygglovet blivit godkänt av kommunen och beställningen av garageportarna är klar. Det kommer som vi tidigare informerat att påbörjas 9:e september och det kommer ta mellan 2-3 veckor att färdigställa samtliga portar.

 

Lite allmän info:

Det ingår en sändare per port, vill man ha fler kostar dessa ca: 700kr (om vi går ihop minst 20 personer kan kostanden komma att gå ner till 500-550kr per enhet.

Frikoppling kommer installeras på samtliga portar, dessa skall användas om man tappar bort sin dosa eller vid strömavbrott, det ingår två nycklar till varje port.

 

Portarna kommer även bli 8-9 cm bredare samt en bit högre i uppfällt läge.

 

 

 

Provmontering färdig

Som många säkert har sett är nu provmonteringen klar av garageporten. Resultatet ser bra ut men vissa delar ska fixas som te.x andra mått på plåtarna runt karmarna. Fortfarande återstår det en hel del arbete innan vi kan sätta igång men det går åt rätt håll och vi siktar fortfarande på att arbetet skall börja den 9:e september.

Portarna blir 9-10 cm bredare än dom gamla som vi har idag.DSC_1608

 

Garageportar – Provmontering 2016-07-12


2016-07-12 kommer Garageportsexperten göra en provinstallation av en garageport. För att det ska gå smidigt så ber vi er att inte störa hantverkarna med frågor, mer närgående information om portarna kommer komma innan & efter att arbetet i September. Porten som monteras nästa vecka kommer inte bli helt färdigställd, te.x kommer motorn få en förlängningskabel istället för en fast elinstallation, detta för att de inte skall behöva bryta strömmen i hela längan.

 

I mitten på nästa vecka kommer vi få en bekräftelse att portarna kan levereras på tid av Crawford, vi återkommer med info om detta.

Inför slutbesiktningen 2016-07-07

Med start kl 08.30 kommer slutbesiktningen att ske av målningsentrepreanden.

Anmäl eventuella brister via lapp i föreningens brevlåda senast torsdag morgon innan besiktningen startar. Behöver man komma in i din lägenhet för att kunna besikta på plats måste du möjliggöra att besiktningsmannen kommer in, antigen genom att vara hemma eller genom att lämna nyckel till någon som kan öppna.

Det är besiktningsmannen som avgör om bristen är en brist enligt entreprenadens föreskrifter och det är också han som bedömer ifall en fysisk besiktning behövs eller ej. En brist som många anmäler kan tas upp som en allmän brist och entreprenören får då till uppgift att rätta till samtliga lägenheter gällande denna brist.

Anmäler du inte det du anser vara bristfälligt är det en stor risk att det missas, då besiktning görs med punktinsatser och risken är stor att vi/du får då leva med bristen framöver.