Inför slutbesiktningen 2016-07-07

Med start kl 08.30 kommer slutbesiktningen att ske av målningsentrepreanden.

Anmäl eventuella brister via lapp i föreningens brevlåda senast torsdag morgon innan besiktningen startar. Behöver man komma in i din lägenhet för att kunna besikta på plats måste du möjliggöra att besiktningsmannen kommer in, antigen genom att vara hemma eller genom att lämna nyckel till någon som kan öppna.

Det är besiktningsmannen som avgör om bristen är en brist enligt entreprenadens föreskrifter och det är också han som bedömer ifall en fysisk besiktning behövs eller ej. En brist som många anmäler kan tas upp som en allmän brist och entreprenören får då till uppgift att rätta till samtliga lägenheter gällande denna brist.

Anmäler du inte det du anser vara bristfälligt är det en stor risk att det missas, då besiktning görs med punktinsatser och risken är stor att vi/du får då leva med bristen framöver.