Redskaps ansvarig – Ej längre aktuellt då vi f.o.m 2016-08-01 har självplockning av redskapen

Ej längre aktuellt då vi f.o.m 2016-08-01 har självplockning av redskapen.

 

Om det finns någon/några som är intresserade av att ha hand om redskaps utlåningen så hör av er till någon i styrelsen. Idag har vi ingen som har hand om detta.

th1AC20NP4 th6DQLHU2S 721400 th61G20WGC thS5HBAA5I

Trapphusstege, med 4 stycken ställbara ben