Fiberkabeln avgärvd

BCA meddelade för en stund sedan att de råkat gräva av fiberkabeln som går in till föreningen. Det finns ingen tidsplan i nuläget på när skadan är återställd. Återkommer när vi får mer information.

Information – Asfaltsentreprenaden v42

Information – Asfaltsentreprenaden v42

Under veckan som har gått har man fortsatt utföra VA- och markarbeten på etapp 1.

Kommande vecka kommer man röra sig på Etapp 1 & 2.

Detta händer nästa vecka:
-justering av grusytor, etapp 1
– Ev. kommer stuprörsanslutningar utföras på etapp 2, berörda boende kommer då att få extra information.
-Justering av plattytor, kommer eventuellt utföras på era tomter. Det görs för att det inte ska bli en nivåskillnad när man lägger den nya asfalten.
-åtgärder vid trappa.

Man kommer att röra sig på rödmarkerat område enligt bild:
v42

Vattnet avstängt på området

Vid pågående VA-arbeten har en vattenledning grävts av, vattnet kommer stängas av inom kort och vi har i nuläget ingen tidsplan på när det är tillbaka. 2016-10-04 Kl: 12.45

Asfaltentreprenaden, info för v 40

Asfaltentreprenaden, info för v 40

Under veckan som har gått har man fortsatt utföra VA- och markarbeten på etapp 1.
Man har bland annat satt en ny brunn utanför hus 77 och satt nya inspektionsbrunnar samt rivit stödmurar mellan hus 65-73

Det är fortfarande några veckors återstående arbete på etapp 1.

Detta händer nästa vecka:
Grävarbete i samband med:
– Sättning av stödmurar mellan hus 65-73
– Ny brunn vid stödmurar
– Ev. påbörjas arbete med ny ledning utanför hus 73

Man kommer i huvudsak att röra sig utanför hus 73 samt på gångbanan mellan hus 65-73