Asfaltentreprenaden, info för v 40

Asfaltentreprenaden, info för v 40

Under veckan som har gått har man fortsatt utföra VA- och markarbeten på etapp 1.
Man har bland annat satt en ny brunn utanför hus 77 och satt nya inspektionsbrunnar samt rivit stödmurar mellan hus 65-73

Det är fortfarande några veckors återstående arbete på etapp 1.

Detta händer nästa vecka:
Grävarbete i samband med:
– Sättning av stödmurar mellan hus 65-73
– Ny brunn vid stödmurar
– Ev. påbörjas arbete med ny ledning utanför hus 73

Man kommer i huvudsak att röra sig utanför hus 73 samt på gångbanan mellan hus 65-73