Källsortering i föreningslokalen

Nu har det blivit enklare att källsortera efter kalasen i föreningslokalen. Vår lokalansvariga Monica har köpt in en praktiskt källsorteringsmöbel så att man ska kunna sortera matrester plast och papper.
Så nu slipper vi se stora svarta sopsäckar i miljörummet efter att det har varit kalas

.

SBA Systematiskt brandskydd

Bland styrelsens ansvarsområden ingår SBA, systematiskt brandskyddsarbete. Det innebär att kartlägga brandriskerna och att minimera dessa.
Vid senaste brandskyddskontrollen anmärktes det att det saknads timer på vattenkokaren och spisen i köket i föreningslokalen. Därför finns det nu timer på alla uttagen i köket, även spisen. Ska man använda spisen behöver man starta timern var 30:e minut. På så sätt är risken att man glömmer spis, kaffekokare eller vattenkokare på minskad.
Utöver detta kontrolleras också att det finns brandsläckare i föreningens lokaler så som pannrum och förråd.

Inom kort kommer det också att sättas upp skyltar som tydligt visar att gångvägarna på området är räddningsvägar, vilket innebär att de inte får blockeras, så att brandkår och ambulans alltid ska kunna köra in.

I slutet av januari kommer garagen att brandbesiktas. Innan dess kommer en container att placeras innanför bommarna.

information från styrelsemötet 2017-11-14


På gårdagens styrelsemöte beslutades/informerades också följande:

-Riksbyggen kommer att komplettera den statuskontroll som gjordes i början av året med att kontrollera eluttag som var dolda av möbler. Datum för detta meddelas senare, men blir troligen i början av 2018. Inför detta måste möblerna flyttas ut från väggarna så att eluttagen blir inspekterbara. Man kommer också kontrollera att luckan till kulverten.

– I samarbete med grannföreningen (“Åttan”) ska vi ta fram ett kostnadsförslag på att installera belysning på gång/cykelvägen som går bakom garagen, 73- & 75-huset.

– Container blandat avfall kommer att sättas ut i början av januari. Då är det läge att rensa ut de där stora otympliga sakerna som du vill bli av med, men som är för stora att ta i bilen eller på annat sätt själv ta till återvinningscentralen.

– Som de två senaste åren kommer Lions att ställa ut släp i januari när det är dags att slänga ut julgranen.

– I slutet av januari 2018 kommer det att ske brandbesiktning i garagen.

-På prov kommer det att sättas upp en surfplatta i ett av miljörummen med tillgång till hemsida och facebook-sidan för att göra informationen tillgänglig för dem utan smartphone eller dator.

– Vi har kommit överens med Garageport-experten om att samla in namn och adress på alla som har en trasig fjärr, så kommer de att kolla för var och en ifall det är ett garantiärende. Lapp/formulär kommer snart i brevlådan.