Reparation av karusellen

För ett tag sedan reparerades karusellen på 70-gården då den knäckts. Reparationen kostade strax över 5.000kr + moms.
Tänk på att det är en leksak avsedd för barn, den är inte dimensionerad för att vuxna ska använda den.

Vattenläckan repareras under veckan

Vattenläckan i värmesystemet kommer att repareras, med trolig start nu i veckan. Detta innebär att det kommer att grävas mellan 51/53-husen. Förhoppningsvis kommer detta att kunna genomföras utan allt för mycket obehag för de närmast boende. Eventuellt kommer vattnet att behöva stängas av under korta perioder. Vi har bett entreprenaören att detta ska meddelas innan det görs. Håll utkik på anslagstavlorna och här på facebook/hemsida för mer info.

Beslut som togs vid styrelsemötet 2017-09-14

I veckan som varit höll vi första styrelsemötet sedan sommaren.
Det var ett innehållsrikt möte där många beslut har tagits. Bland annat så kommer följande genomföras:
– Sandlådan på 70-gården ska minskas till 1/4 av nuvarande storlek, vilket kommer att ge utrymme för att längre fram placera lite bänkar kring sandlådan.
– Sandlådorna på 50-, 60- och 70-gårdarna kommer att förses med avtagbart nät, med syfte att hindra tillträde för katter.
– Sandå måleri kommer att kontaktas för att genomföra algbehandling på de tak (främst förråden) och murar som missats (garantiåtgärd).
– Hängrännor kommer att ses över, bla på cykelförråden då de läcker på sina ställen
– Boende med häckar som växer ut på kommunens gång- och cykelbanor kommer att få brev med uppmaning om att klippa in dessa.
– Två träd vid cykelförrådet vid 73/75-husen kommer att tas bort för att ljusa upp området och gräsmattan kommer att få några stora stenar för att hindra biltrafik över gräsmattan.
– Det kommer att sås nytt gräs på gräsmattorna där man grävt under året. Det är bra om man inte trampar för mycket i detta.
– På 50-gården kommer det att kompletteras med kantsten längs med gångstigen/gräsmattan mellan miljöhuset ner till brunnen framför 53-huset, med syfte att leda regnvattnet förbi gräsmattan, ner till brunnen.
– Belysningen kring föreningslokalen kommer att utökas med spotlights runt om.
– Bänken utanför föreningslokalen kommer att renoveras.
– Ny grind (trägrind med stålram) kommer att ersätta vägbommarna in till området under hösten. Grinden blir elektriskt manövrerad och kommer att möjliggöra passage med barnvagn/rullstol/cykel utan att grinden öppnas.
-Grinden mot Högalidsvägen, på cykelbanan som ligger mellan vårt område och grannföreningen kommer att bytas ut till ny låsbar grind. Detta samfinansieras med grannföreningen. Samtidigt diskuteras en lösning för att få belysning på denna gångstigen, i första hand längs med vårt garage tillsammans med grannföreningen. (Resterande bit, som är väldigt mörk nattetid får bli ett senare projekt då det innebär mycket högre kostnader än denna första bit där det är möjligt att ta el från garagen och armaturerna kan fästas på garageväggen.).