Parkeringsplatsen 24/4-26/4

Sent igår (fredags eftermiddag) ringde BCA mig och meddelade att man kommer att påbörja asfaltsarbetena klockan 06.00 på måndag morgon. Det får då inte finnas några bilar kvar på parkeringsplatsen.

För att vara säkra på att det inte kommer att finnas några bilar kvar på parkeringsplatsen på måndag morgon skulle jag vilja ber er som har bilar parkerade på parkeringsplatsen att flytta dem senast söndag kväll kl 18.00.

I tisdags hade vi årsmöte.

I tisdags hade vi årsmöte. Till ny styrelse valdes:

Mattias Larsson, ordförande
Ingrid Nilsson, v ordförande
Birgitta Dahlén Mårtensson, sekreterare
Anders Malmsjö, ledamot
Roland Petersson, ledamot
Andreas Holmgren, ledamot
Linus cavander, Ledamot Riksbyggen
Richard Fredin, suppleant
Linus Borsing, suppleant
Cia Malmsjö, suppleant
Ulla Levander, suppleant
Peter Frennhoff, suppleant Riksbyggen

Utöver styrelsefunktionerna ha vi också ett antal andra ansvarsområden, som är fördelade enligt:

Överlåtelsemottagare: Ingrid Nilsson
Inkassokontakt: Mattias Larsson
Brandskyddsansvarig: Anders Malmsjö
Utbildningsansvarig: Andreas Holmgren
Ombud intresseföreningen: Andreas Holmgren
Miljö- och energiansvarig: Mattias Larsson
Kontaktperson underhållsplanering: Anders Malmsjö
Webansvarig: Linus Borsing
Nyckelansvarig: Susanne Åkesson

Göran Carlström, internrevisor
Håkan Ekstran, Yrev AB, revisor

Marie Hansson, valberedning, sammankallande
Gun Hansson, valberedning

Monica Fröjd, lokalansvarig

Stämman antog förslaget till stadgeändringar. Nästa årsstämma ska stadgeändringarna antas en andra gång för att bli giltiga.

Stämman avslog motionen angående utredning av poolbyggande.

Asfaltering av parkering: 24-27:e april.

Preliminärt datum är nu satt för
Asfaltering av parkering: 24-27:e april.

Under dessa dagar kan parkeringen, garage eller vändzon inte användas.
Fr.om. kl 6.00, 24/4 hänvisar vi till parkeringen på idrottsplatsen.
Vid dåligt väder kan tiden komma att ändras.
Då garageportarna kommer vara öppna under asfalteringen för att inte stänka ner portarna så kan bilarna inte stå i garaget då de kan stänkas ner!
Tänk på att man i samband med asfaltering lägger ut ett klister på ytorna. Klistret är svårt att få bort från golv, så vi rekommenderar att man tar av skorna innan man går in och funderar ut en strategisk placering för ev. barnvagnar. Vita skor är heller inte att rekommendera då de kan missfärgas. Klistret kommer slitas bort från undersidan av skorna när man går på hårda beläggningar.

Tack för er förståelse för de olägenheter som uppstår!
Med vänlig hälsning
BCA Entreprenad

Asfaltering

Idag har vi haft årets första byggmöte med BCA, vår asfaltsentreprenör. Under denna och nästa vecka kommer man att fortsätta att plocka bort asfalt och justera fallet på parkeringen. Därefter kommer det att bli paus i arbetet fram till den 24 april då man kommer att påbörja asfalteringen.

– Framför allt kommer man att gräva runtomkring de förhyrda parkeringsplatserna då fallet är väldigt dåligt just där.

– Man kommer också att sätta en ny dagvattenbrunn på vändzons-området, på gaveln mot 57D, för att minska vattenmängden som rinner från vändzonen ner mot gångbanan längs med 57.

-Som ni kanske redan har märkt så är kantstenarna kring vändzonen borttagna. Det är för att ytan inte på många år har använts som vändzon. Istället kommer kanten att ha en lutning för att leda regnvattnet åt rätt håll. Även fortsättningsvis kommer grindarna att markera var den bilfria zonen börjar.
– Asfalteringen kommer att pågå 24,25 & 26 april. Under denna period kommer man inte att kunna köra sin bil in och ut från garaget. Information om detta kommer i brevlådan.

Asfaltering på parkeringen

– Man kommer att förbereda under denna och nästa vecka. Därefter kommer två veckors påskuppehåll i väntan på asfalteringen.

– Den 24, 25 & 26 april kommer asfalteringen att genomföras på vändzonen och parkeringen. Under denna tiden kommer inga bilar att kunna köra in och ut från garage/parkering. Behöver du bilen under denna perioden hänvisas du till parkeringsplatsen på idrottsplatsen.

– När parkeringen asfalteras kommer garageportarna att öppnas med huvudnyckel. Föreningen begär därför tillträde till samtliga garage under denna tiden. Detta sker av anledningen att vi vill hissa upp portarna för att undvika att det spills asfaltsklister på dem samt för att minska risken att de körs sönder av någon maskin. Varje kväll kommer vi få en lista på vilka portar som man har öppnat så att de berörda boende kan låsa portarna igen (portarna frikopplas ju när man öppnar med huvudnyckeln). Mer info om detta kommer när det närmar sig.

– I slutet av v17 kommer asfaltering och målning av p-rutorna vara klara och v 19 kommer slutbesiktning att ske.