I tisdags hade vi årsmöte.

I tisdags hade vi årsmöte. Till ny styrelse valdes:

Mattias Larsson, ordförande
Ingrid Nilsson, v ordförande
Birgitta Dahlén Mårtensson, sekreterare
Anders Malmsjö, ledamot
Roland Petersson, ledamot
Andreas Holmgren, ledamot
Linus cavander, Ledamot Riksbyggen
Richard Fredin, suppleant
Linus Borsing, suppleant
Cia Malmsjö, suppleant
Ulla Levander, suppleant
Peter Frennhoff, suppleant Riksbyggen

Utöver styrelsefunktionerna ha vi också ett antal andra ansvarsområden, som är fördelade enligt:

Överlåtelsemottagare: Ingrid Nilsson
Inkassokontakt: Mattias Larsson
Brandskyddsansvarig: Anders Malmsjö
Utbildningsansvarig: Andreas Holmgren
Ombud intresseföreningen: Andreas Holmgren
Miljö- och energiansvarig: Mattias Larsson
Kontaktperson underhållsplanering: Anders Malmsjö
Webansvarig: Linus Borsing
Nyckelansvarig: Susanne Åkesson

Göran Carlström, internrevisor
Håkan Ekstran, Yrev AB, revisor

Marie Hansson, valberedning, sammankallande
Gun Hansson, valberedning

Monica Fröjd, lokalansvarig

Stämman antog förslaget till stadgeändringar. Nästa årsstämma ska stadgeändringarna antas en andra gång för att bli giltiga.

Stämman avslog motionen angående utredning av poolbyggande.