Containrar för avfall

Julgranar kan läggas i den låga, röda containern, som står placerad vid ingången till 60-gården. Containern hämtas någon gång under nästa vecka.

Blandat avfall (inget vasst, giftigt eller på annat sätt farligt för de som ska sortera containern är tillåtet) kan läggas i containern, som står placerad vid ingången till 50-gården. Containern står kvar längst till den 21/1. Blir den full tidigare hämtas den tidigare.

Årsstämma

Onsdagen den 10 april kommer vi att hålla årsstämma.
Vi börjar kl 18.00 med mat.

Kl 18.30 kör vi igång med stämman. Efter stämman håller vi medlemsmöte, där vi tar upp aktuella frågor.

Sista datum för att lämna in motioner är 2019-01-31. 

Grindarna


I nästa vecka kommer den sista biten till staketet vid grinden. Man kommer också att montera en magnetslinga på insidan, vilket gör att när man ska köra ut från området så kommer grindarna att öppna sig automatiskt, när man närmar sig grinden.