Containrar för avfall

Julgranar kan läggas i den låga, röda containern, som står placerad vid ingången till 60-gården. Containern hämtas någon gång under nästa vecka.

Blandat avfall (inget vasst, giftigt eller på annat sätt farligt för de som ska sortera containern är tillåtet) kan läggas i containern, som står placerad vid ingången till 50-gården. Containern står kvar längst till den 21/1. Blir den full tidigare hämtas den tidigare.