El- och VVS-statuskontroller i samtliga lägenheter.

Tisdag den 24 januari och onsdag den 25 januari kommer Riksbyggen att genomföra El- och VVS-statuskontroller i samtliga lägenheter.

Man kommer då att kontrollera att elen i lägenheterna uppfyller gällande regelverk. “Gällande regelverk” är olika beroende på om man har renoverat eller inte.Den som har renoverat har i regel ett strängare/ändrat regelverk att ta hänsyn till än den som inte har renoverat sedan lägenheterna byggdes.

När det gäller VVS så kommer man utöver regelverket också att kontrollera/leta efter läckande radiatorer, kopplingar, vattenlås och golvbrunnar.

Den som får anmärkning kommer att få 30 dagar på sig att åtgärda bristerna, därefter görs en efterkontroll (dvs i slutet av februari). Tillträde kommer att begäras både för kontrollen den 24-25 januari samt till efterkontrollen i slutet av februari (Information kommer att delas ut i din brevlåda. Där kommer det att stå exakt vilket datum som gäller för dig).

De lägenheter som inte Riksbyggen får tillträde till kommer att faktureras en kostnad på 285kr för ett extra besök, så glöm inte bort att öppna för Riksbyggen/lämna nyckel till vaktmästare/granne/styrelsemedlem.

Vet du redan nu att du har en tvivelaktig installation är det hög tid att åtgärda detta, så slipper du få anmärkning och därmed efterkontroll.

Statuskontroll gör vi för att säkerställa statusen på våra fastigheter så att vi kan minimera risken för vatten- och elskador, som kan kosta föreningen mycket pengar och enskilde boende såväl liv som pengar.