Byggmöte 3 med Målningsentreprenören

Idag hade vi byggmöte nr 3 med Sandå Måleri. I korthet gick vi igenom följande:
 
– 30/5 kommer snickarna att påbörja utbytet av murket trä (det som är blåmarkerat. (Murket trä på 70-gården kommer att märkas upp med början i nästa vecka). Balkongen på 59E kommer till stora delar att bytas ut.
 
– 2/6 kommer kl 09.00 kommer en löpande besiktning att ske.
 
-Anslagstavlorna på miljöhusen kommer att plockas bort och ej återmonteras då skicket på dem är dåligt. Nya kommer att beställas senare.
 
-Muren mellan föreningslokalen och 79-huset kommer att få ny överliggare i plåt då den gamla är skadad.
 
-Nytt staket kommer att tillverkas på 67D/E under nästa vecka.
 
-Vår besiktningsman/projekt kommer, eftersom det inkommit en del synpunkter på att entrédörrarna inte målas, att kontrollera skicket ännu en gång och därefter meddela vilka entrédörrar som har ommålningsbehov. Det är annars Sandås åsikt att entrédörrarna är i allmänt gott skick och att ett allmänt ommålningsbehov inte föreligger.

Senaste om målningen

Just nu pågår målning på 60-gården.

Idag kommer lappning att ske på 70-gården angående utvändig tvättning i slutet av nästa vecka. Som det ser ut just nu kommer det att dröja ca 3 veckor innan invändig målning kommer att ske.

Det är väldigt viktigt att alla boende släpper in målarna, snickarna och plåtslagarna (beroende på var du bor och vilka jobb som behöver utföras just hos dig).

Det har kommit in synpunkter från målarna att de inte släpps in på utsatt tid hos (ett fåtal) boende och detta fördröjer hela entreprenaden, till en merkostnad för oss.
Vi kommer att få en lista på de som inte släppt in målarna tillsammans med en faktura. Vi har ännu inte beslutat hur vi ska hantera merkostnaden som enskilda boende orsakar föreningen (dvs dig och mig och alla andra boende), men som sagt, en merkostnad blir det.

Alla hantverkare i den här entreprenaden har ett “ID06-kort”, dvs ett id-kort som visar vem de är och vilket företag de kommer ifrån. Känner du att du inte vill släppa in vem som helst så kan du be att få titta på detta ID-kort.