Byggmöte 3 med Målningsentreprenören

Idag hade vi byggmöte nr 3 med Sandå Måleri. I korthet gick vi igenom följande:
 
– 30/5 kommer snickarna att påbörja utbytet av murket trä (det som är blåmarkerat. (Murket trä på 70-gården kommer att märkas upp med början i nästa vecka). Balkongen på 59E kommer till stora delar att bytas ut.
 
– 2/6 kommer kl 09.00 kommer en löpande besiktning att ske.
 
-Anslagstavlorna på miljöhusen kommer att plockas bort och ej återmonteras då skicket på dem är dåligt. Nya kommer att beställas senare.
 
-Muren mellan föreningslokalen och 79-huset kommer att få ny överliggare i plåt då den gamla är skadad.
 
-Nytt staket kommer att tillverkas på 67D/E under nästa vecka.
 
-Vår besiktningsman/projekt kommer, eftersom det inkommit en del synpunkter på att entrédörrarna inte målas, att kontrollera skicket ännu en gång och därefter meddela vilka entrédörrar som har ommålningsbehov. Det är annars Sandås åsikt att entrédörrarna är i allmänt gott skick och att ett allmänt ommålningsbehov inte föreligger.