Information om asfaltsarbetena v 50

Information om asfaltsarbetena v 50
 
Nu är de största arbetena bland husen till ända och under december kommer man att fokusera på VA-och markarbeten på parkeringen, samt avstädning och avslut inne på området.
 
Arbetena kommer i olika grad att påverka parkeringen och vi ber er att respektera de avspärrningar som sätts upp för Er och arbetande personals säkerhet.
 
Asfaltering av parkeringen kommer att ske framåt våren så snart vädret tillåter.