Hösten och kylan i antågande

Det har börjat bli kallare om nätterna och då börjar också frågorna om när värmen sätts på att komma.
Värmesystemet är helt automatiskt och värmen på radiatorerna regleras med utgångspunkt i utetemperaturen. När utetemperaturen sjunker startar cirkulationspumpen och det börjar cirkulera varmvatten i radiatorerna. Nu i början av hösten sker det främst på nätterna och vattnet i radiatorerna är inte så varmt, ca 21-23 grader. Allt eftersom det blir kallare ökas tiden då cirkulationspumpen är igång, till att slutligen vara igång dygnet runt. Samtidigt ökas temperaturen på det cirkulerande vattnet i radiatorerna.
från att ha varit vana vid att kunna ha fönster och dörrar öppna, är det nu dags att börja tänka på att hålla öppet så kort tid som möjligt för att minska på kallraset. Annars kommer det att kännas kyligt inomhus.