Strömavbrott på området

Vi har för en stund sedan drabbats av ett lokalt strömavbrott. Ingen internet, tv eller möjlighet att öppna garageportarna just nu. Skånska energis jour är på väg och de är förmodligen på plats om ca en halvtimme för att påbörja reparation. Med största sannolikhet handlar det om en avgrävd kabel här:


.

Taksäkerhet

Taksäkerhet är kanske inte det som vi tänker på varje dag, men faktum är att vi har ett lagstadgat ansvar för att säkerställa att den som arbetar på taken på våra fastigheter har en säker arbetsmiljö. Efter en analys av nuvarande nivå har vi därför, efter att ha inhämtat prisförslag hos ett antal entreprenörer valt att teckna kontrakt med ett Lomma-företag som kommer att montera skenor för taksäkerhet och nya gavelstegar för att möjliggöra åtkomst till råvindarna som finns på hälften av husen.

Nyckelinsamling

Har du kvar en nyckel till cykelförråden eller skyddsrum eller garageförrådet?
Då är det dags att lämna tillbaks den. Nycklarna har inte längre någon funktion då vi har bytt till taggsystem och bytt ut låscylindrarna. Vi har satt ett sistadatum för inlämnadet av nycklarna och passeras detta brinner depositionen inne. De som har en nyckel registrerad kommer att få brev om vad som gäller.

Byte av köksfläktar

Arbetet med att byta ut våra köksfläktar pågår. I veckan som kommer kommer en leverantör ut för att titta på förutsättningarna. Vi kommer sedan att sätta ihop ett förfrågningsunderlag så att vi kan begära in priser på en totalentreprenad.

Installation av laddstolpar

Efter ett par veckors diskussion med leverantören av laddstolpar har vi nu nått samsyn på kostnaden. Senaste offerten antogs och vi hoppas att installationen kan påbörjas inom de närmaste veckorna. Därefter kommer det att finnas möjlighet att ladda 4 bilar samtidigt. Debitering kommer att ske genom att man identifierar sig med de taggar som alla boende redan har, och sedan blir fakturerad för elkostnaden.

Omläggning av lån

På gårdagens styrelsemöte gjordes en översyn av våra banklån. Ett av lånen kommer att skrivas om nu i februari och ränteläget är väldigt förmånligt och vi räknar med en trevlig besparing i räntekostnad.

Nytt gasnätsavtal

Precis om med elavgifterna så betalar vi en gasnätsavgift, som är en abonnemangskostnad. Denna kostnad baseras på hur mycket gas vi beräknar förbruka som mest, ungefär som man betalar elnätsavgift baserat på hur stor huvudsäkring man har.
I och med installationen av luftvärmepumparna verkar vi nu permanent ha sänkt vår gasförbrukning till ungefär hälften av tidigare nivåer. Vi har därför kunnat halvera vår gasnätsavgift. Ca 9.500kr/år sparar vi på detta.

Container för blandat avfall

Nu har vi en stor container på området.
Den är till för blandat avfall. Man får inte slänga: farligt avfall, elektronik, glas och speglar, hushållssopor och schaktmassor. (Vi måste ge dem som sorterar avfallet en dräglig arbetsmiljö). Lions brukar komma med en container runt tjugondag knut för julgranar, så vänta med att slänga din julgran.

Ingenting får sticka upp ovanför containern.

Containern är till för föreningens alla medlemmar, inte utomstående, vilket vi haft problem med tidigare år. (Kanske har problemet minskat med våra grindar, då det inte är lika lätt att komma till för utomstående numera.)

Containern kommer att stå här i en och en halv vecka (två helger) och blir den full innan dess så gör vi en mellantömning.