Omläggning av lån

På gårdagens styrelsemöte gjordes en översyn av våra banklån. Ett av lånen kommer att skrivas om nu i februari och ränteläget är väldigt förmånligt och vi räknar med en trevlig besparing i räntekostnad.