Parkeringsövervakning

Det har under den senaste tiden kommit en del frågor kring vad som gäller avseende parkering innanför och i anslutning till grindarna.
Ingen parkering är tillåten på asfaltsytorna framför eller bakom grindarna. En del boende har hävdat att de vid samtal med p-vakterna fått till svar att de inte övervakar området innanför grindarna. Efter dagens samtal med Aimo Park är detta nu utrett, och jo, övervakning innanför grindarna ingår i avtalet och denna information ska Aimo säkerställa att deras p-vakter som ronderar vårt område känner till.
Riksbyggens bilar har rätt att parkera innanför grindarna och en del entreprenörer, som föreningen anlitar, ges också tillstånd. Dessa bilar har ett särskilt service-parkeringstillstånd i framrutan på sina bilar.
Alla boende har minst en tagg och samtliga fungerar till grinden.
I vår boendepärm (på hemsidan) står det
“Brf Bogesholm är ett bilfritt område innanför grinden. Parkering ska ske på de härför avsedda parkeringsplatserna. Parkeringstillsyn sköts av Q-park/Aimo park.Vid in- och utflyttning tillåts att man kör sitt flyttlass på gångvägarna om det sker i gångfart. Vi är rädda om våra barn och alla andra som vistas i området.Våra gångvägar inom området är utformade i samråd med Räddningstjänst Syd och tjänar som utryckningsvägar. Det innebär att de aldrig får blockeras så att utryckningsfordon hindras att komma fram.”

Vid lite tyngre av- och pålastning är det också okej att köra in sin bil innanför grindarna, men detta ska vara av kortare karaktär och förutsätter att man sedan kör ut sin bil igen när av- och pålastning är klar. Sunt förnuft helt enkelt.

Välkommen på kräftskiva

Lördagen den 21 augusti är det kräftskiva för oss alla på Bogesholm
Vi samlas kl 18.00 vid föreningslokalen, Högalidsvägen 69.
Du bjuds på trevligt sällskap, go allsång och det ryktas att det även kommer att bjudas på lite karaoke framåt småtimmarna.
Du tar själv med dig vad du vill äta och dricka. Porslin, glas och bestick finns i lokalen.
Kläder efter väder eftersom vi kommer att hålla till utomhus, i tält, men du förväntas förstås bära en ståtlig kräfthatt. Känner du någon som inte är medlem i föreningen, men som gärna önskar att de var det, så är de också välkomna.
Vi vill gärna veta på ett ungefär hur många som kommer, så anmäl, antingen via lappen eller allra helst på evenemanget på facebook hur många som kommer.