Brandsyn i garagen

2021-04-06, kl 15–16

På tisdag kommer föreningen att genomföra brandsyn i samtliga garage och begär härmed tillträde till garagen. Brandsynen genomförs av Great Security och de kommer att använda huvudfjärrkontrollen, så du behöver inte vara på plats själv. Det står en container för blandat avfall, innanför grindarna för den som har saker att slänga.
hälsingar, Styrelsen Brf Bogesholm