Laddstolpar för elbilar i drift

Laddstolparna för elbilar är nu på plats och i drift. Vi har 4 st 22kW-laddare placerade på parkeringsplatsen. Samma parkeringsregler gäller för dessa parkeringsplatser som för övriga parkeringen. För att ladda sin elbil måste man identifiera sig med en av de taggar som var och en har till grind och miljörum. Detta innebär att laddstolparna är till för oss boende och våra gäster. Det kommer alltså inte att vara möjligt för externa, utan koppling till någon av oss boende, att ladda sin bil här.

Reparation i pannrummet under dagen.

Inte nog med att vi haft problem med elen de senaste veckorna. I början veckan upptäcktes dessutom att vi hade en relativt stor vattenläcka i pannrummet. En trasig tryckvakt i en av varmvattenberedarna har gjort att det läcker varmvatten. Därför kommer rörläggare under dagen att byta varmvattenberedaren och tryckvakten.
Det kommer att innebära att temperaturen kommer att sjunka en del, både i radiatorer och varmvatten, men om allt går som det ska så tar det sedan endast någon timme innan temperaturerna är uppe i rätt nivåer igen.