Nu har alla cykelförråden taggläsare

Nu har alla cykelförråden taggläsare. Det innebär att du kan öppna dörren med både din cykelförrådsnyckel, eller med din tagg.
Efter sommaren kommer vi att ta bort möjligheten att öppna dörren med nyckel, men innan dess kommer vi att samla in alla nycklar och i utbyte får du istället en tagg. Mer information om hur detta kommer att göras kommer att delas ut i din brevlåda när det är dags.

Putsning av hussocklarna

Redan denna veckan kommer arbetet med putsningen av socklarna och omfogning av teglet igång.
Man kommer att börja med murarna på gavlarna till 57A och 61A för att sedan fortsätta med murarna på 57D och 61D. Detta arbete beräknas ta 2+2 veckor och under den här tiden kommer man också att påbörja arbetet med att putsa socklarna. I nuläget räknar man med att hinna putsa samtliga socklar innan sommarsemestern och efter semestern kommer man ta teglet.
Det kommer att placeras en container bredvid gångstigen mellan 57-61-huset, där man kommer att slänga rivningsmassorna från murarna.
Tänk på att containern inte är en lekplats för barnen.
Man kommer använda sig av en Bobcat eller liknande liten maskin för att transportera det nedrivna materialet till containern.

Luft/vatten-värmepumpsanläggningen är nu i drift

Igår startade vi upp den nya luft/vatten-värmepumpsanläggningen och det är nu uteluften som värmer upp varmvattnet i området. Gaspannorna kommer i och med detta att vara i princip helt avstängda tills hösten/vintern när det börjar bli så kallt att det är mer ekonomiskt att elda med biogas än att driva luft/vatten-värmepumparna med vindkraftselen som vi köper.
Det återstår några smådetaljer innan installationen är helt klar. T.ex. ska några rör kompletteringsisoleras och vi väntar också på leverans av stängslet runt anläggningen.

Vi har i och med detta kunnat minska vårt miljöavtryck ytterligare när vi nu minskar vårt biogasanvändande till ett minimum och driver värmepumparna med vindkraftsproducerad el.