Luft/vatten-värmepumpsanläggningen är nu i drift

Igår startade vi upp den nya luft/vatten-värmepumpsanläggningen och det är nu uteluften som värmer upp varmvattnet i området. Gaspannorna kommer i och med detta att vara i princip helt avstängda tills hösten/vintern när det börjar bli så kallt att det är mer ekonomiskt att elda med biogas än att driva luft/vatten-värmepumparna med vindkraftselen som vi köper.
Det återstår några smådetaljer innan installationen är helt klar. T.ex. ska några rör kompletteringsisoleras och vi väntar också på leverans av stängslet runt anläggningen.

Vi har i och med detta kunnat minska vårt miljöavtryck ytterligare när vi nu minskar vårt biogasanvändande till ett minimum och driver värmepumparna med vindkraftsproducerad el.