Container för blandat avfall

På tisdag, den fjärde januari kommer containern för blandat avfall att ställas ut. Den kommer att finnas på plats till måndagen den 17 januari.

Som vanligt får man inte slänga farligt avfall, dvs målarfärg, lösningsmedel, impregnerat trä eller elektronikavfall.

Det kommer dessutom en särskild, röd, container för julgranar kring trettonhelgen.

Container om lastas av från lastbil