förberedelser inför asfaltering , v13

Hej,
Nu är vinteruppehållet över och v går in för fullt på sista etappen på området.
Datum för asfaltering är ännu inte bestämt, men vi återkommer så snart vi vet.
Under förberedelser inför asfaltering kommer parkeringen att stängas av och vi kommer då ber er att parkera era bilar på idrottsplatsen under några dagar. Vi informerar mer när vi närmar oss.

Observera att vändzonen kommer att spärras av under nästa vecka. Det kommer att påbörjas följande arbeten:

– Mindre arbeten på parkeringen, ny pollare
-Vändzonen förbereds för asfaltering, ny kantsten. Vändzonen spärras av!
– Mindre åtgärder på etapperna 1,2,3 (dvs inne på gångbanorna)

Man kommer att röra sig över hela området, men framför allt etapp 4 (vändzon och parkering).

Tack för er förståelse för de olägenheter som uppstår!
Med vänlig hälsning BCA entreprenad