Putsning av socklarna och utbyte av tegel

Nu är putsningen av hussocklarna och utbytet av teglet på våra hus nästan klart. Entreprenören har, efter en slutbesiktning och en ombesiktning fortfarande ett antal fel kvar som ska åtgärdas. Dessutom har vi hittat ytterligare några tegelbalkar (den första raden tegel ovanför fönster och dörrar) dom behöver bytas då de inte sitter fast ordentligt. Detta ska åtgärdas inom två månader och avslutas då med en andra ombesiktning. Enligt praxis håller vi på en del av entreprenadsumman tills felen är åtgärdade.

Nu ska vi åtgärda Lukt o smak på vattnet

Nu är det bokat v 43 (2019-10-21–2019-10-25) för rening av kallvattenrören i de lägenheter som anmält att de har dålig lukt och smak.
Då priset är samma för att åtgärda såväl ovanvåning som nedervåning kommer en del av er som bor på ovanvåningen och en del av er som bor på nedervåningen, men inte anmält problem, ändå få era rör renade, eftersom grannen ovanpå/nedanför anmält problem.
Samtliga berörda kommer att informeras via “lapp i brevlådan”.
Man kommer att göra ca 4-8 lägenheter per dag och du kommer att vara utan vatten (kökskran, toalettkran, dusch och toalett) i lägenheten i 24 timmar.

Under denna tiden kommer du att få tillgång till föreningslokalen, som har kökskran, toalett och dusch.

Resultatet av brandsynen i maj

I maj hade vi vår senaste brandsyn av garagen.

Dessvärre verkar vi i styrelsen ha missat att meddela resultatet av brandsynen, vilket är tråkigt eftersom protokollet denna gången var föredömligt tomt på anmärkningar. Samtliga garage klarade sig utan anmärkningar.