Putsning av socklarna och utbyte av tegel

Nu är putsningen av hussocklarna och utbytet av teglet på våra hus nästan klart. Entreprenören har, efter en slutbesiktning och en ombesiktning fortfarande ett antal fel kvar som ska åtgärdas. Dessutom har vi hittat ytterligare några tegelbalkar (den första raden tegel ovanför fönster och dörrar) dom behöver bytas då de inte sitter fast ordentligt. Detta ska åtgärdas inom två månader och avslutas då med en andra ombesiktning. Enligt praxis håller vi på en del av entreprenadsumman tills felen är åtgärdade.