Akut vattenläcka

Kl 11:09
Just nu pågår en reparation av en vattenläcka i pannrummet. Det innebär att framför allt varmvattnet just nu är kallare än normalt. Felet beräknas vara klart inom några timmar och därefter tar det ytterligare ca en timme innan vattentemperaturen är uppe i normala grader igen.

Lokalen

Ljudanläggningen i lokalen har kompletterats med en Google Chromecast, så nu finns det större möjlighet att casta både musik och film till högtalare och projektorn i taket. Det finns möjlighet att spela cd-skivor, att koppla in valfri ljudkälla (t.ex. mobiltelefoner surfplatta) via kabel till hörlursuttaget eller via bluetooth, att casta t.ex. Spotify eller Youtube mm till storbild.
Med projektorn och mikrofon kan man ha karaoke, med musik och text på storbild.

Senaste styrelsemötet 2019-02-13

På senaste styrelsemötet diskuterade vi solceller för elproduktion till taken. Ifall vi måste byta takpapp vore det rätt läge att installera solceller på några av taken. Dessa kan driva utebelysning och pannrum.

Vi beslutade att investera i en aircondition till lokalen. Det blir väldigt varmt på somrarna när man är många, så för att göra lokalen trevligare kommer det inom kort att finnas möjlighet att få ner temperaturen.

Vi har också börjat ta in priser på att komplettera vårt värmesystem med luft/vatten-värmepump. Det verkar som att det finns en hel del pengar på att spara på att installera en värmepump. Tänkt funktion är att värmepumpen värmer framför allt varmvattnet och radiatorerna så länge utetemperaturen ligger över 0 grader. Gaspannorna är tänkta att gå in när det behövs extra energi, t.ex. på morgonen när många duschar samtidigt eller vid extra kalla dagar. Detta är fortfarande på idéstadiet och beroende på hur kalkylerna kommer att se ut så får vi ta beslut ifall vi ska gå vidare med detta eller inte.

Ljudanläggningen i lokalen har kompletterats med en Google Chromecast, så nu finns det större möjlighet att casta både musik och film till högtalare och projektorn i taket.

Tagg för att komma in i skyddsrummet

De gamla, svarta, taggarna till skyddsrummet fungerar inte längre. Nu kommer du in med den nya vita taggen, som också fungerar till grinden. Vill du ha den svarta taggen omprogrammerad, så att den fungera till skyddsrummet och grinden så lägg taggen i föreningens brevlåda tillsammans med namn och adress, så programmerar vi om taggen åt dig.

Senaste styrelsemötet (2019-01-16)

I förra veckan hade vi styrelsemöte. Då beslutade vi:
-Lekplatsbesiktning är lagstadgat och görs med jämna mellanrum. Vi har beställt besiktning inför säsongen 2019 för våra lekplatser, så att barnen ska kunna leka utan risk för att lekredskapen är bristfälliga eller trasiga.

– I februari kommer vi, tillsammans med Riksbyggen, att göra den årliga revideringen av förenignens underhållsplan (planeringen av det kommande underhållet). Bland annat ingår en rundvanding där vi bedömer status på ett antal punkter. Känner du till några brister som behöver åtgärdas? Hör gärna av dig (t.ex.skriv här nedanför), så tar vi en titt på det när vi gör rundvandringen.

– Injustering kommer att göras av radiatorer och värmesystemet med hjälp av “EB-metoden”. Injustering innebär att flöde och tryck till varje enskild radiator justeras så att radiatorn ger rätt värmemängd i rummet. I entreprenaden, som är en funktionsentreprenad ingår även kotroll efter utförd injustering där temperaturen kontrolleras i rummet för att verifiera att temepraturen stämmer.

– Vi har dessvärre haft ett nytt större läckage av vatten från vårt värmesystem un der december månad. I januari 2018 hittade vi och lagade den förra stora läckan. Därefter har vi kontinuerligt mätt läckaget från värmesystemet, och fram till december behövde ca 170 liter vatten fyllas på. Det är lite för mycket, men kan troligen frklaras av lite otäta pckningar här och var och någon/några som plocka brt radiatorer i samband med renoveringar och dyligt. Mellan december 2018 och Januari 2019 försvann hela 500 liter vatten från systemet och detta är ett tecken på en ny läcka. Vi fortsätter att bevaka, men vi avvaktar större åtgärder tills efter injusteringen när alla radiatorer blivit kontrollerade. 
Har du kopplat loss en/flera radiator/er och släppt ut vatten under december? Hör gärna av dig för det hjälper oss att få veta vart lite vatten tagit vägen…

– Ett av föreninens banklån på ca 4,5MSEK ska bindas om i februari. Vi har fått en indikativ ränta på 1,68% vid 4 års bindningstid, vilket är 1,2 procentenheter lägre än nuvarande ränta och kommer att innebära lägra räntekostnader de kommande åren.

– I mars kommer taken att besiktas, med avseende på takpappens skick. I samband med detta har vi också börjat titta på förutsättningarna för att montera solceller på taken. Om vi kommer att behöva lyfta takpannor för att åtgärda takpappen blir det absolut billigast att samtidigt med detta montera solceller. Det vi tänker i första skedet är att dimensionera solcellerna för att kunna täcka så mycket av vårt varmvattenbehov som möjligt. Idag, med biogas, kostar varmvattenuppvärmningen ca 300.000 kr/år, eller 311.000 kWh . Till detta kommer fasta nätavgifter som baseras på den totala förbrukningen. Kan vi minska gasförbrukningen kan vi också minska de fasta kostnaderna. En preliminär beräkning är att en investering på ca 900.000kr (ca 300m2 solceller, vilket är ungefär den yta vi teoretiskt har tillgång till på “solsidan” av husen) har en återbetalningstid på ca 17 år. Beroende på om regeringen fortsätter att subventionera med investeringsstöd kan payofftiden minska till ca 11 år.

– Vi kommer att sätta tagg-lås (samma taggar som till grinden och skyddsrummet) på miljörummen. Med början på 70-gården ska själva låset kompletteras med dörrautomatik, dvs dörrarna kommer att förses med dörröppnare/dörrstängare för att underlätta öppning/stängning av dörrarna. Detta är ett led i den tillgänglighetsanpassning av vårt bostadsområde som vi påbörjade när vi tillgänglighetsanpassade toaletten i föreningslokalen.

– Diskussionerna med Telenor, angående det felaktigt låga priset på tilläggspaket som de gav oss när vi tecknade senaste avtalen, kommer ingenstans i nuläget. De lägre priserna, som vi fick i offerten, saknas i avtalet, och användes bara som lockbete. Upplägget från Telenors sida var att man ville visa vilka förmånliga priser som den enskilde boende kunde teckna avtal till, därför finns inte priserna med i föreningens avtal. Sedan höjde de priserna för de boende när föreningen väl tecknat avtal.

Föreningslokalen har nu fått ny elinstallation i köket. Det har under det gångna året visat sig att säkringarna och elkablarna varit för klent dimensionerade för spis, kaffekokarna och mikron med resultatet att säkringarna går och slår ut hela lokalen.

Injustering av värmesystemet är beställd

Vi har nu beställt injustering av värmesystemet. Det synliga arbetet kommer att utföras under veckorna 9-12 (25 februari – 22 mars). Då kommer rörläggare att injustera samtliga radiatorer hos samtliga boende. Rörläggarna kommer att ansvara för att informera var och en om när man behöver tillträde till lägenheten. Man räknar med att det behövs ett besök per lägenhet för detta. Om det visar sig att radiatorer, ventiler eller annat behöver bytas ut hos någon kan det innebära att man behöver göra ytterligare besök.
När injusteringen är kvar ingår det också en funktionskontroll, där man mäter rumstemperaturen för att verifiera att det är jämn värme överallt. Detta innebär ytterligare ett besök. 
Entreprenör är EBmetoden, men det mesta av arbetet kommer att utföras av underentreprenören A.G. Malmströms rör AB

Åtkomst till förråden i skyddsrummet och grinden

De gamla, svarta, taggarna till skyddsrummet fungerar inte längre. Nu kommer du in med den nya vita taggen, som också fungerar till grinden. Vill du ha den svarta taggen omprogrammerad till att fungera till skyddsrummet och grinden så hör av dig till mig Mattias, 61D, så ordnar jag det. Har du redan en tagg (till andra låssystem) så kan vi lägga till den till vårt låssystem så att även den fungerar. I annat fall kan du köpa fler taggar för 40kr/st ifall du vill ha mer än den redan utdelade..

Öppnaknappen på grinden försvinner.

Måndagen den 11 februari försvinner den vita öppna-knappen på grinden. Nu har alla boende fått varsin vit tagg som öppnar grindarna.
Våra leverantörer som regelbundet behöver komma in på området (Riksbyggen, Avfallshantering, snöröjning) har fått egna taggar. Det sitter också ett brandkårslås så att blåsljusmyndigheterna kan komma in vid behov.